Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

13.07.2018

Zubná ambulancia v Michalovej oznamuje  1

Zubná ambulancia v Michalovej oznamuje

Všetkým pacientom zubnej ambulancie v Michalovej

Detail

12.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Právo byť volený Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je - výkon trestu odňatia slobody, - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Detail

09.07.2018

Zbojnícka pieseň - propozície

Zbojnícka pieseň - propozície

JDS na Slovensku - ZO Michalová a Obec Michalová organizujú sprievodné podujatie DNÍ OBCE MICHALOVÁ 2018 - Zbojnícka pieseň.Na uvedené podujatie sa môžu prihlásiť spevácke skupiny seniorov do 14.8.2018.

Detail

09.07.2018

Anna Bál

Anna Bál

JDS na Slovensku ZO v Michalovej srdečne pozýva seniorov na ANNA BÁL, ktorý sa bude konať dňa 19.júla 2018 o 15.30 h v sále budovy na ihrisku.

Detail

29.06.2018

TRIEDENIE ODPADU:

TRIEDENIE ODPADU:

Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Financujú ho výrobcovia v OZV ENVI - PAK – šetrí tak poplatky miest a obcí.

Detail