Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam o zákaze používania pitnej vody na iné účely

Typ: Neprehliadnite
Oznam o zákaze používania pitnej vody na iné účely  1Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, to je dlhotrvajúceho sucha a nedostatku zrážok, došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov, z ktorých obec Michalová zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou.

Vážení občania,
aby nedošlo, v prípade nedostatku vody, k prerušeniu alebo obmedzeniu zásobovania pitnou vodu a následného vyhlásenia regulačných stupňov odberu vôd podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

vyhlasujeme zákaz užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

V súlade s VZN obce Michalová č. 4/2013 v čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne (to je 24 hodín) používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

Zákaz užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie pitnou vodou platí okamžite od času vyhlásenia až do doby odvolania.

Za porušenie zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obec uloží pokutu v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ďakujeme za porozumenie.

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce


Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 08:20
Autor: