Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva pre občanov

Typ: ostatné
Výzva pre občanov 1Zlyhanie ľudského faktora.

S poľutovaním musíme konštatovať, že včerajší Deň Zeme sme si pripomenuli s veľkým zahanbením a to tým, že poniektorí obyvatelia pristupujú ľahostajne a nezodpovedne k triedeniu odpadov.

Za včerajší zber PLASTOV bude musieť obec zaplatiť!!!! Medzi vyhodenými plastami sa nachádzal motorový olej a iný komunálny odpad, ktorý znehodnotil všetky triedené plasty, ktoré sa za stredu 22.4.2020 vyzbierali!!! Vyšlo na zmar aj úsilie poctivých obyvateľov, ktorí triedia odpad správne. Ak budú obyvatelia takto nezodpovedne a ľahostajne pristupovať k triedeniu odpadov, budeme nútení zvýšiť poplatok za komunálny odpad ešte v priebehu tohto roka.

Uvedomte si prosím, PLATÍTE ZA KOMUNÁLNY ODPAD!!! Tým, že komunálny odpad vyhodíte do triedeného odpadu nikomu nepomáhate lebo znehodnotíte obsah celého kontajneru triedeného odpadu, za ktorý musí následne obec zaplatiť. Za SPRÁVNE VYTRIEDENÝ ODPAD OBČAN NEPLATÍ, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK. Dôrazne vás žiadame aby ste veľkoobjemový odpad nehádzali do kontajnerov, riek a prírody sú na to zberné dvory alebo 2 x ročne máte možnosť veľkoobjemový odpad, elektro-odpad, železný odpad uložiť do veľkých kontajnerov na parkovisku pri pizzerii.

Preto Vás VYZÝVAME vstúpte si do svedomiatrieďte odpad poctivo. Dotýka sa nás to všetkých v akom prostredí budeme žiť my, naše deti a naše vnúčatá. Každý skutok sa počíta, aj to či správne vyhodíte plastovú fľašu, alebo sklenený pohár. Buďme zodpovední a láskaví k našej prírode a k našej planéte a tým si najlepšie uctíme Deň Zeme.

V obci je dostatok kontajnerov na triedený odpad, dostatok kuka nádob na komunálny odpad, obec rozdávala občanom kompostéry. Čo viac ešte potrebujete aby ste správne triedili odpad? Je to na každom z nás... Buďme zodpovední, trieďme správne odpad.

Ak máte otázky k triedeniu odpadov pokojne nás kontaktujte alebo si prečítajte informácie na našej webovej stránke v sekcii Odpadové hospodárstvo.

Ako triediť odpad v skratke:

PLASTY: do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod. V našej obci sem patria aj VYPLÁCHNUTÉ STLAČENÉ NÁPOJOVÉ KARTÓNY.

PAPIER: do vriec alebo kontajnerov na papier patria: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod. (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

SKLO: do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy,  tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

KOVY: do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky...

V prípade potreby nás kontaktujte:

Starostka obce: 048/618 99 11, 0903 561 808
Prednostka obce: 048/618 99 11, 0902 216 450

Referát školstva a sociálnych vecí: 0911 858 681, anna.tisovcikova@michalova.sk
Referát služieb: 048/61 99 157, 0911 858 681, anna.klimentova@michalova.sk
Administratíva a knižnica: 0911 618 080, martina.kupcova@michalova.sk

 


Vytvorené: 23. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2020 15:55
Autor: