Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

#

Stredoslovenské osvetové stredisko - Banská Bystrica

Október a November 2019 celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:
Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?  1

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“
celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:
Kompostéry 1

Kompostéry

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor:
Kalendár podujatí ZO JDS na 1.štvrťrok 2017 1

Kalendár podujatí ZO JDS na 4.štvrťrok 2019

Kalendár podujatí ZO JDS 3 štvrťrok 2019 celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor:
Darovanie krvi  1

Darovanie krvi

Mimoriadny odber krvi v Spojenej škole Pohronská Polhora celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor:
Športujeme od útleho veku 1

Športujeme od útleho veku

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
Vytyčovacie práce  1

Vytyčovacie práce

Ulica TROSKY celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:
#

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o

Nezisková organizácia MISERICORDIA n.o. oznamuje, že organizuje Kurz opatrovania dospelých a Kurz opatrovania detí so začiatkom kurzu
12.11.2019 v Brezne. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

Výkopové práce na ulici Trosky a Hrádza - kanalizácia celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor:
#

Triedenie nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
Voľný pohyb psov  1

Voľný pohyb psov

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:
Štatistické zisťovanie o zdraví - formu rozhovoru 1

Štatistické zisťovanie o zdraví - formu rozhovoru

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:
#

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Na základe upozornenia zberovej spoločnosti Ľupčianka, s. r. o, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu separovaného odpadu.
Priložené fotografie hovoria za všetko ..... celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:
 Cubicom informuje .... 1

Cubicom informuje ....

Vážení občania, prinášame Vám informácie o možnostiach využitia služieb od poskytovateľa Internetových a televíznych služieb .
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:
Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje 1

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
#

Propagácia našej obce v TV JOJ

Vážení občania
prinášame Vám reportáž a informácie od TV JOJ.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Certifikát za rok 2018 2

Certifikát za rok 2018

Vážení občania
O tom, že naša príroda a životné prostredie nám nie je ľahostajné svedčí aj tento certifikát za rok 2018 Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu 77 690 kg je spoločnými silami vytriedený odpad z našej obce. Za túto uvedomelosť a zodpovednosť Vám všetkým ďakujeme.
Veríme, že zodpovedný prístup si nie len zachováme, ale aj rozšírime. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor:
#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

OBEC Michalová , Trosky 1, 976 57 Michalová

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
#

Trieďme odpad, má to zmysel


ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 1

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Vážení občania,
denne sa na nás obracajú naši obyvatelia so sťažnosťami na preplnené odpadové nádoby na separovaný odpad. V našej obci je dostatočný počet stojísk, avšak je nutné, aby ste pri separácii postupovali zodpovedne a dodržiavali pokyny o separovaní,ktoré Vám boli doručené do domácností. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Zber plastov  1

Zber plastov

Vážení občania,
Zber plastov sa v našej obci uskutočňuje každú druhú stredu (v párnych týždňoch). celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Správne triedenie odpadu 1

Správne triedenie odpadu

Vážení občania, predkladáme Vám informačný leták k správnemu triedeniu odpadu. Viac sa dočítate v plagáte .
celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Centrum právnej pomoci 1

Centrum právnej pomoci

Vážení občania, občas sa nám stáva, že obec žiadate o pomoc pri riešení rôznych situácií. Vzhľadom k tomu, že mnohokrát sa to týka právneho poradenstva. Uvedené poradenstvo poskytuje Centrum právnej poradne . celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom  1

Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne informuje: celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Zákaz parkovania na chodníkoch 1

Zákaz parkovania na chodníkoch

Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:
Prevádzka multifunkčného ihriska  1

Prevádzka multifunkčného ihriska

Prevádzkové hodiny a spôsob rezervácie plochy multifunkčného ihriska v Michalovej celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:
Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová  1

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Vážení občania, v podstránke AKO VYBAVIŤ - POHREB nájdete nové tlačivá potrebné k zmenám vykonávaným v súvislosti s nájmom hrobových miest napr: žiadosť o vloženie urny, potvrdenie o odstránení príslušenstva hrobového miesta a pod.... celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor: