Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Kontrola komínov a vykurovacích telies  1

Kontrola komínov a vykurovacích telies

Vážení občania
V zmysle zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, budú členovia DHZO vykonávať kontrolu komínov a vykurovacích telies. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Kompostéry 1

Kompostéry

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Adventný čas v Michalovej

Adventný čas v Michalovej

Vážení občania
Obec Michalová v zastúpení starostkou obce, komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, a MO MS srdečne pozývajú všetkých občanov podujatia strávené v období adventu, ktoré budú pri Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa Uhorského v termínoch :
30.11.2019 o 17.00 hod
07.12.2019 o 17.00 hod
14.12.2019 o 17.00 hod
21.12.2019 o 17.00 hod
celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:
Obecná knižnica v Michalovej oznamuje  1

Obecná knižnica v Michalovej oznamuje

Milí čitatelia
Oznamujeme Vám, že Obecná knižnica je z dôvodu rekonštrukcie ZATVORENÁ. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
#

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vážení nájomcovia hrobových miest,
oznamujeme Vám, že po uplynutí zmluvnej lehoty na nájom hrobových miest je potrebné, aby ste sa v najbližších dňoch dostavili na Obecný úrad v Michalovej za účelom uzatvorenia resp. podpísania nových nájomných zmlúv na hrobové miesta. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Polícia odporúča 1

Polícia odporúča

Vážení občania, polícia si vás dovoľuje upozorniť najmä v tento predvianočný čas na zvýšenú opatrnosť pred kriminálnymi útokmi a na situácie pri ktorých je možné predísť tomu, aby ste sa stali obeťou trestného činu. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
Mýto SKY & BIKE CENTRUM  1

Mýto SKY & BIKE CENTRUM

Kalendár podujatí na zimnú sezónu celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
Propozície XXI. ročníka Silvestrovského behu  Michalová 1

XXIII. ročník Silvestrovského behu Michalová

Vážení športovci
V prílohe Vám prinášame propozície a pozvánku k športovému podujatiu :
XXIII. ročník Silvestrovského behu Michalová
Tešíme sa na Vašu účasť .... celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
#

Stredoslovenské osvetové stredisko - Banská Bystrica

December 2019 celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
Firma TISWOOD  2

Firma TISWOOD

Firma TISWOOD z Tisovca ponúka na predaj suché bukové odpadové drevo - odrezky vhodné na zakurovanie a kúrenie, aj s dovozom . Bližšie informácie sa dozviete na tel čísle : 047/5494300 celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor:
#

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2020

Zverejnenie elektronickej adresy
na doručenie žiadosti o voľbu poštou
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
#

VOĽBY NR SR 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
#

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny

Stredoslovenská distriučná , a.s. je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Michalová. SSD , a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku , ako aj údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená osoba vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a ich prevádzku. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?  1

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“
celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:
Kalendár podujatí ZO JDS na 1.štvrťrok 2017 1

Kalendár podujatí ZO JDS na 4.štvrťrok 2019

Kalendár podujatí ZO JDS 3 štvrťrok 2019 celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor:
Športujeme od útleho veku 1

Športujeme od útleho veku

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
#

Triedenie nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
Voľný pohyb psov  1

Voľný pohyb psov

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:
Štatistické zisťovanie o zdraví - formu rozhovoru 1

Štatistické zisťovanie o zdraví - formu rozhovoru

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:
#

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Na základe upozornenia zberovej spoločnosti Ľupčianka, s. r. o, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu separovaného odpadu.
Priložené fotografie hovoria za všetko ..... celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:
 Cubicom informuje .... 1

Cubicom informuje ....

Vážení občania, prinášame Vám informácie o možnostiach využitia služieb od poskytovateľa Internetových a televíznych služieb .
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:
Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje 1

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
#

Propagácia našej obce v TV JOJ

Vážení občania
prinášame Vám reportáž a informácie od TV JOJ.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Certifikát za rok 2018 2

Certifikát za rok 2018

Vážení občania
O tom, že naša príroda a životné prostredie nám nie je ľahostajné svedčí aj tento certifikát za rok 2018 Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu 77 690 kg je spoločnými silami vytriedený odpad z našej obce. Za túto uvedomelosť a zodpovednosť Vám všetkým ďakujeme.
Veríme, že zodpovedný prístup si nie len zachováme, ale aj rozšírime. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor:
#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

OBEC Michalová , Trosky 1, 976 57 Michalová

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
#

Trieďme odpad, má to zmysel


ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 1

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Vážení občania,
denne sa na nás obracajú naši obyvatelia so sťažnosťami na preplnené odpadové nádoby na separovaný odpad. V našej obci je dostatočný počet stojísk, avšak je nutné, aby ste pri separácii postupovali zodpovedne a dodržiavali pokyny o separovaní,ktoré Vám boli doručené do domácností. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Zber plastov  1

Zber plastov

Vážení občania,
Zber plastov sa v našej obci uskutočňuje každú druhú stredu (v párnych týždňoch). celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Správne triedenie odpadu 1

Správne triedenie odpadu

Vážení občania, predkladáme Vám informačný leták k správnemu triedeniu odpadu. Viac sa dočítate v plagáte .
celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná