Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznámenie o realizácii kurzu 1

Oznámenie o realizácii kurzu

Oznámenie o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny  1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná , a.s. oznamuje, že dňa 24.2.2020 od 07:30:00 do 15:30:00 bude prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odbernom mieste :
EIC 24ZSS9106195000T v obci Michalová, ulica Trosky celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Od 27.1.2020 autobusy premávajú celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor:

Aktuálne informácie k dopravnej situácii v BBSK

List kancelárie predsedu BBSK primátorom a starostom celý text

ostatné | 25. 1. 2020 | Autor:
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej 3

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Projekt

Michalová - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:
#

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou,govanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a na posielanie žiadostí o vydanie hlasovaciho preukazu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
------------------------------------------------------
Zverejnenie elektronickej adresy
na doručenie žiadosti o voľbu poštou
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.
------------------------------------------------------
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
#

Pedikúra - ponuka novej služby

Vážení občania. Oznamujeme Vám, že v Brezne na ul. Boženy Němcovej (nad VÚB bankou) môžete navštíviť novootvorený salón zameraný na pedikúru. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:
p

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Vážení občania, oznam od RVPS a podrobné informácie o registrovaní chovu hospodárskych zvierat a ich následnom zúžitkovaní nájdete v prílohách. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:
Kompostéry 1

Kompostéry

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Mýto SKY & BIKE CENTRUM  1

Mýto SKY & BIKE CENTRUM

Kalendár podujatí na zimnú sezónu celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
#

VOĽBY NR SR 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?  1

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“
celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:
Športujeme od útleho veku 1

Športujeme od útleho veku

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
#

Triedenie nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
Voľný pohyb psov  1

Voľný pohyb psov

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:
#

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Na základe upozornenia zberovej spoločnosti Ľupčianka, s. r. o, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu separovaného odpadu.
Priložené fotografie hovoria za všetko ..... celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:
 Cubicom informuje .... 1

Cubicom informuje ....

Vážení občania, prinášame Vám informácie o možnostiach využitia služieb od poskytovateľa Internetových a televíznych služieb .
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:
Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje 1

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
#

Propagácia našej obce v TV JOJ

Vážení občania
prinášame Vám reportáž a informácie od TV JOJ.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Certifikát za rok 2018 2

Certifikát za rok 2018

Vážení občania
O tom, že naša príroda a životné prostredie nám nie je ľahostajné svedčí aj tento certifikát za rok 2018 Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu 77 690 kg je spoločnými silami vytriedený odpad z našej obce. Za túto uvedomelosť a zodpovednosť Vám všetkým ďakujeme.
Veríme, že zodpovedný prístup si nie len zachováme, ale aj rozšírime. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Zníženie energetickej náročnosti
obecného úradu v Michalovej celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
#

Trieďme odpad, má to zmysel


ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 1

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Vážení občania,
denne sa na nás obracajú naši obyvatelia so sťažnosťami na preplnené odpadové nádoby na separovaný odpad. V našej obci je dostatočný počet stojísk, avšak je nutné, aby ste pri separácii postupovali zodpovedne a dodržiavali pokyny o separovaní,ktoré Vám boli doručené do domácností. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Zber plastov  1

Zber plastov

Vážení občania,
Zber plastov sa v našej obci uskutočňuje každú druhú stredu (v párnych týždňoch). celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Správne triedenie odpadu 1

Správne triedenie odpadu

Vážení občania, predkladáme Vám informačný leták k správnemu triedeniu odpadu. Viac sa dočítate v plagáte .
celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Centrum právnej pomoci 1

Centrum právnej pomoci

Vážení občania, občas sa nám stáva, že obec žiadate o pomoc pri riešení rôznych situácií. Vzhľadom k tomu, že mnohokrát sa to týka právneho poradenstva. Uvedené poradenstvo poskytuje Centrum právnej poradne . celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom  1

Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne informuje: celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná