Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Centrum právnej pomoci

Typ: ostatné
Centrum právnej pomoci 1Vážení občania, občas sa nám stáva, že obec žiadate o pomoc pri riešení rôznych situácií. Vzhľadom k tomu, že mnohokrát sa to týka právneho poradenstva. Uvedené poradenstvo poskytuje Centrum právnej poradne .

O Centre právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Na Slovensku aktuálne pôsobí 14 kancelárií a 6 konzultačných pracovísk.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie
v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.


Čas a miesto konania

Každá streda v čase od 8.00 h do 13.00 h
Každý piatok v čase od 8.00 h do 14.00 h

Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať!
Mestský úrad Brezno – zasadačka č. 2
Nám. gen. M. R. Štefánika 2
977 01 Brezno

Poplatok: 4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny


Kontakt

Lemberková Janka, Mgr. - 048/6306 240, janka.lemberkova@brezno.sk
www.centrumpravnejpomoci.sk

 

ZDROJ: https://www.brezno.sk/centrum-pravnej-pomoci/ 


Vytvorené: 20. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2018 10:16
Autor: