Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Typ: ostatné
Vážení nájomcovia hrobových miest,
oznamujeme Vám, že po uplynutí zmluvnej lehoty na nájom hrobových miest je potrebné, aby ste sa v najbližších dňoch dostavili na Obecný úrad v Michalovej za účelom uzatvorenia resp. podpísania nových nájomných zmlúv na hrobové miesta.

Vzhľadom k tomu, že prvé nájomné zmluvy boli uzatvárané pred 10 rokmi a počas uvedeného obdobia sa mohli zmeniť skutočnosti nájomcov (zmena nájomcu, zmena hrobového miesta, zmena typu hrobu a iné), je potrebné, aby ste uvedené zmeny nahlásili a to nasledovne:

telefonicky : 0911858681 , 048/6199157 alebo

emailom : oumichalova@michalova.sk , anna.klimentova@michalova.sk , alebo

osobne : Obecný úrad Michalová , Trosky č.1, 976 57 Michalová

Na základe Vami nahlásených zmien, bude vyhotovená nová nájomná zmluva.

 

Poplatok v zmysle schváleného VZN č. 9/2011 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Michalová môžete uhradiť priamo do poklade Obce Michalová , prípadne na č. účtu : Prima Banka Slovensko, a.s.: 2001625001/5600, IBAN: SK68 5600 0000 0020 0162 5001 pričom variabilný symbol uvediete číslo zmluvy ( napr.  - 7852019).  Typ hrobu nájdete v zmluve na prvej strane vedľa čísla hrobového miesta.

 

V prípade, že obdržíte viac zmlúv je potrebné uhradiť nájomné za každú zmluvu zvlášť nie spolu.

 

Podľa typu hrobového miesta je potrebné uhradiť sumu uvedenú v tabuľke :

Cenník  služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Michalová

 

Hrobové miesto

Nájomné za 10 rokov

Jednohrobové miesto

10 eur

Dvojhrobové miesto

17 eur

Trojhrobové miesto

30 eur

Jednohrobové miesto (dieťa do 10 rokov)

7 eur

Urnový hrob

3,50 eur

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedených kontaktoch .                                                                                 

            S pozdravom

 

                                                                                                        Ing. Terézia Tisovčíková v.r

                                                                                                                     starostka obce


Vytvorené: 29. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2019 11:49
Autor: