Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNÁMENIE o podávaní kandidátnych listín pre voľby starostu obce Michalová a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Michalová

Typ: ostatné
Oznámenie

Kandidátne listiny na starostu obce Michalová a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Michalová sa podávajú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Michalová.

Za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie bola menovaná Jana Herichová.

 

Miestom podávania kandidátnych listín je kancelária prednostky obecného úradu obce Michalová, tel. č. 048/6199157, 0904 216450

 

Kandidátne listiny sa podávajú  do 11. septembra 2018 do 24,00 hod. a to nasledovne:

počas pracovných dní v termíne do 10.09.2018 vrátane, v úradných hodinách:

 

Pondelok

7,30-12,00             13,00-16,00  hod.

Utorok

7,30-12,00             13,00-16,00  hod.

Streda

7,30-12,00             13,00-17.30  hod.

Štvrtok

7,30-12,00             13,00-16,00  hod.

Piatok

7,30-12.00   hod.

 

11.9.2018 (utorok)

7.30 -16.00 hod. v kancelárii prednostky obecného úradu obce Michalová,

16.00 -24.00 hod v kancelárii prednostky obecného úradu obce Michalová, doručenie kandidátnych listín je potrebné hlásiť na tel. č. 0904 216450

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľbu starostu obce prostredníctvom svojho splnomocnenca – 1-x originál kandidátnej listiny, 1-x originál vyhlásenie kandidáta, oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka.

 

Nezávislý kandidát doručí kandidátne listiny osobne a to 1-x originál kandidátna listina, 1-x originál vyhlásenie kandidáta, 1-x podpisová listina.

Ak nezávislý kandidát kandiduje za poslanca a súčasne aj za starostu obce – môže tak urobiť na základe jednej spoločnej podpisovej listiny, pričom v podpisovej listine sa uvedie, že ide o kandidáta na poslanca aj starostu. Vtedy sa predkladajú podpisové listiny 1-x originál a 1-x kópia.

 

 

 V Michalovej, dňa 30.8.2018

                          

 

 

Jana Herichová

                                                                                  zapisovateľka miestnej volebnej komisie


Vytvorené: 5. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2018 17:53
Autor: