Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o realizácii kurzu

Typ: ostatné
Oznámenie o realizácii kurzu 1Oznámenie o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Vec: Oznámenie o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie.

 

Naša organizácia Misericordia n.o. realizuje kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Číslo spisu 17712/2019-M-OAK číslo záznamu: 55146/2019

 

Požadované vzdelanie: minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, resp. osobitné kvalifikačné podmienky

Cieľová skupina: záujemcovia, ktorí majú záujem pracovať v zariadeniach sociálnych služieb alebo priamo v domácnosti klienta, ktorý je odkázaný na pomoc iných.

 

Celkový rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodín

 

Cena kurzu: 280€ s DPH

 

Pre nezamestnaných možnosť preplatenia cez REPAS.

 

Pre prihlásenie nás kontaktujte: tel.č. 0915 165 800,   prípadne mailom: misericordia@misericordia.sk

Učebná osnova:

  1. Teória + cvičenia (rozsah 100hodín)
  2. Odborná prax ( rozsah 50 hodín)

 

Bližšie informácie o kurze:

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu Inštruktor sociálnej rehabilitácie:

-           Má teoretické vedomosti týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

-           Dokáže zabezpečiť dôstojný a maximálne hodnotný život pre človeka so zdravotným znevýhodnením.

-           Nadobudne vedomosti potrebné pre prácu s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a hlavnú orientáciu v sociálnej rehabilitácii ako systému opatrení zameraných na pomoc pri integrácii človeka do spoločnosti.

-           Pozná možnosti, systém tvorby a napĺňania individuálnych plánov rozvoja osobnosti.

-           Získa prehľad (podľa potreby skupiny) v sociálnych terapiách a ich možnostiach uplatňovania sociálnej rehabilitácii (muzikoterapia, arteterapia, animoterapia, ergoterapia a pod.) prostredníctvom praktických cvičení a konzultácií.

-           Je schopný poskytnúť poradenstvo a rozvíjať sociálnu komunikáciu klienta.

Forma vzdelávania: kombinovaná prezenčná s dištančnou.

 

 


Príloha

Vytvorené: 30. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 2. 2020 09:29
Autor: