Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na Obecné zastupiteľsvo

Typ: ostatné
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 22.októbra 2018 (pondelok) o 17.00 hod. sa bude konať Obecné zastupiteľstvo.

Ing. Terézia Tisovčíková

STAROSTKA OBCE MICHALOVÁ        

––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                               V Michalovej, 15.10.2018

 

P o z v á n k a 

 

 

     Starostka obce Michalová podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Michalovej, čl. 4, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Michalová, ktoré sa bude konať

 

22. októbra 2018 (pondelok)  o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Dome služieb v Michalovej

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie programu  rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
 4. Voľba  návrhovej komisie
 5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 6. Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
 7. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.9.2018
 8. Návrh na schválenie predčasného splatenia úveru
 9. Návrh na zmenu rozpočtu obce
 10. Informácie starostky obce
 11. Záver

 

 

 

                                                           Ing. Terézia Tisovčíková, v.r.

                                                           starostka obce Michalová


Vytvorené: 16. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2018 11:18
Autor: