Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejná vyhláška

Typ: ostatné
Verejná vyhláška  1Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Michalová – Obecný úrad, Trosky č. 1, 976 57  Michalová

__________________________________________________

O z n á m e n i e   o  mieste uloženia písomnosti

 

Číslo: 9/2019                                             Občan:   Anna Husenicová

 

Obec Michalová, v zmysle Zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení oznamuje, že

 p. Anna Husenicová, ktorej trvalým pobytom je Obec Michalová,

má uloženú písomnosť, ktorá mu má byť doručená,

na Obecnom úrade v Michalovej po dobu  15 kalendárnych dní.

 

 

Adresát si poštovú zásielku môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Michalovej v pracovné dni, v úradných hodinách.

Pondelok        8,00 hod – 12,00 hod             13,00 hod. -  16,00 hod.

Utorok            8,00 hod – 12,00 hod             13,00 hod. -  16,00 hod.

Streda             8,00 hod – 12,00 hod             13,00 hod. -  17,30 hod.

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok              8,00 hod – 13,00 hod            

V Michalovej, 11.03.2019

                                                                                              Herichová Jana v.r.

                                                                                              Prednostka obecného úradu

Údaje o dobe vyvesenia:

 

Oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Michalová  dňa: 11.03.2019

Oznámenie bolo zvesené z úradnej tabuli Obecného úradu Michalová  dňa:  26.03.2019


Vytvorené: 12. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 11:41
Autor: