Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľný pohyb psov

Typ: ostatné
Voľný pohyb psov  1Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov.

Vážení občania,

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015  o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov.

Uvedené VZN vymedzuje podrobnosti o vodení psa, miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný ako aj kde je vstup so psom zakázaný.  Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov je možno len na vôdzke, bezpečne pripevnej na obojku alebo psom postroji. Pevnosť vôdzky musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Voľný pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov je zakázaný na cestách, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce.

Vstup so psom je zakázaný :

  • Do budovy Obecného úradu, Materskej školy, budovy na ihrisku, domu smútku, kultúrneho domu, požiadanej zbrojnice, domu služieb a garáží obce.
  • Do areálu Materskej školy, futbalového a multifunkčného ihriska, požiarnej zbrojnice, kultúrneho domu a cintorína.

Týmto dôrazne žiadame chovateľov psov, aby zabezpečili dodržiavanie uvedeného VZN . nakoľko potulujúce sa psy ohrozujú deti, a chodcov pohybujúcich sa po uliciach.


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 7. 2019 20:39
Autor: