Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Recyklovanie oblečenia 1

Recyklovanie oblečenia

Vážení občania v prílohe Vám predkladáme možnosť , ako je možné recyklovať použité oblečenie.
celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor:
#

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici si Vás opätovne dovoľuje osloviť so žiadosťou o spoluprácu pri preventívnom pôsobení vo vzťahu k vodičom motorových vozidiel.
Vzhľadom k nepriaznivému vývoju dopravnej nehodovosti v Banskobystrickom kraji sa snažíme cestou médií, distribúciou letákov a v neposlednom rade i formou vlastnej preventívnej činnosti vplývať na všetkých účastníkov cestnej premávky a vyzývať ich k zodpovednému správaniu sa v cestnej premávke. Napriek nášmu veľkému úsiliu sa vodiči motorových vozidiel, cyklisti a chodci nesprávajú na cestách vždy ohľaduplne, zodpovedne a predvídavo, a preto dochádza k mnohým vážnym, ale veľakrát zbytočným dopravným nehodám, ktoré prinášajú nenahraditeľné straty na ľudských životoch a zdraví.
celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor:
Miestna organizácia MS Brezno -

Miestna organizácia MS Brezno - "Pocta Zolovi Palugyaovi"

Pozývame vás podujatie "Pocta Zolovi Palugyaovi", ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2018, 12.00 h pri Chate M. R. Štefánia pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách.V tomto roku si pripomenieme 120. výročie jeho narodenia.

Podujatie je určené všetkým, ktorí majú radi prírodu, stretnutia zo známymi, s priateľmi... či rodinné výlety... celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor:
DNI OBCE MICHALOVÁ 2018 1

DNI OBCE MICHALOVÁ 2018

Vážení občania,
srdečne Vás pozývame na 8.ročník DNI OBCE MICHALOVÁ, ktoré sa budú konať 17. - 19. 08.2018. Program a bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.
celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor:
Knižnica - ZATVORENÉ 1

Knižnica - ZATVORENÉ !!!!!!

Milí čitatelia ...
Od 16.8.2018 - 07.9.2018 bude Obecná knižnica v Michalovej zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Otvorená bude od 10.9.2018 .Veľmi pekne Vám ďakujem za pochopenie .... celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor:
Festival VIVA POLHORICA 1

Festival VIVA POLHORICA


Tri festivalové koncerty sa budú konať v kostole svätého Michala archanjela v Pohronskej Polhore, najbližšie tri nedele -12.8., 19.8. a 26.8. vždy o 18- tej hodine večer.


Na každom koncerte vystúpi aj jeden profesionálny hosť a po koncerte vás všetkých srdečne pozývame na malé pohostenie a zároveň výmenu dojmov z koncertu pred kostolom.

Vstupné je dobrovoľné. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor:
#

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom

že v nasledovných termínoch bude v obci Michalová prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:
Základná organizácie JDS Michalová oznamuje 1

Základná organizácie JDS Michalová informuje

Podujatie organizované ZO JDS Michalová celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:
Rozpis zápasov- TJ SLOVAN Michalová 1

Rozpis zápasov- TJ SLOVAN Michalová

Rozpis zápasov II.Trieda ObFZ Banská Bystrica SK .B – Jeseň sezóny 2018/2019 celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:
Predajňa CBA oznamuje 1

Predajňa CBA oznamuje

Od 06.08. do 20.08.2018 z dôvodu čerpania dovoleniek sa v predajni CBA v Michalovej upravujú otváracie hodiny nasledovne:
Pondelok až piatok od 06.15 hod do 15.00 hod.
Za porozumenie vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
#

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
celý text

ostatné | 27. 7. 2018 | Autor:
#

Zbojnícka pieseň - propozície

JDS na Slovensku - ZO Michalová a Obec Michalová organizujú sprievodné podujatie DNÍ OBCE MICHALOVÁ 2018 - Zbojnícka pieseň.Na uvedené podujatie sa môžu prihlásiť spevácke skupiny seniorov do 14.8.2018. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor:
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 1

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Vážení občania,
denne sa na nás obracajú naši obyvatelia so sťažnosťami na preplnené odpadové nádoby na separovaný odpad. V našej obci je dostatočný počet stojísk, avšak je nutné, aby ste pri separácii postupovali zodpovedne a dodržiavali pokyny o separovaní,ktoré Vám boli doručené do domácností. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Voľný pohyb psov 1

Voľný pohyb psov

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov. celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor:
Našli sa kľúče 1

Našli sa kľúče

Oznámene o náleze celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Zber plastov 1

Zber plastov

Vážení občania,
Zber plastov sa v našej obci uskutočňuje každú druhú stredu (v párnych týždňoch). celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Správne triedenie odpadu 1

Správne triedenie odpadu

Vážení občania, predkladáme Vám informačný leták k správnemu triedeniu odpadu. Viac sa dočítate v plagáte .
celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Centrum právnej pomoci 1

Centrum právnej pomoci

Vážení občania, občas sa nám stáva, že obec žiadate o pomoc pri riešení rôznych situácií. Vzhľadom k tomu, že mnohokrát sa to týka právneho poradenstva. Uvedené poradenstvo poskytuje Centrum právnej poradne . celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom 1

Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne informuje: celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:
Obec Michalová informuje- Plán najvýznamnejších podujatí na rok 2018 1

Obec Michalová informuje- Plán najvýznamnejších podujatí na rok 2018

Plán najvýznamnejších kult. podujatí v našej obci v roku 2018 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
Voda

Monitoring kvality pitnej vody obce Michalová

Vyhodnotenie štandardov kvality vody celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Zákaz parkovania na chodníkoch 1

Zákaz parkovania na chodníkoch

Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:
Prevádzka multifunkčného ihriska 1

Prevádzka multifunkčného ihriska

Prevádzkové hodiny a spôsob rezervácie plochy multifunkčného ihriska v Michalovej celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:
Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová 1

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Vážení občania, v podstránke AKO VYBAVIŤ - POHREB nájdete nové tlačivá potrebné k zmenám vykonávaným v súvislosti s nájmom hrobových miest napr: žiadosť o vloženie urny, potvrdenie o odstránení príslušenstva hrobového miesta a pod.... celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor: