Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ing. Erika Goceliaková

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad - Zástupkyňa starostky
Trosky 1, Michalová

Komisia sociálnych vecí a rodiny - Člen

Komisia ochrany verejného záujmu - Člen