Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecná knižnica

Vcod do OBECNEJ KNIŽNICE

 

Adresa:
Obecná knižnica Michalová
Trosky 1
976 57 Michalová

Kontakt:
kniznicamichalova@gmail.com ,     Obecná knižnica na FB

 

z

Vážení občania, oznamujeme Vám že od 01.04.2019 je  Obecná knižnica v Michalovej otvorená nasledovne: 

Otváracie hodiny :

   
Utorok 15:00 – 18:00 h.
 

 

Piatok 15:00 – 18:00 h.

 Ostatné dni je Obecná knižnica zatvorená !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knižnica poskytuje základné, špeciálne a doplnkové služby.

Základné služby sú:

 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
 • Špeciálne služby knižnice sú:
 • prístup na internet
 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • doručovanie kníh do domácností čitateľov, ktorí sú ŤZP alebo so zdravotným znevýhod. (NOVINKA)

 

Doplnkové služby knižnica poskytuje na základe osobných požiadaviek čitateľov ako sú napríklad :

 • kopírovanie
 • tlač z internetu
 • tlač z USB kľúča a iných nosičov 

 

Zároveň Vás prosíme, ak máte doma nepotrebné (nie veľmi poškodené) KNIHY a ČASOPISY rôznych žánrov o ich doručenie do našej Obecnej knižnice.
Mnoho spoluobčanov nám pomáha pri rozvoji knižničných titulov práve takouto formou za čo im srdečne ĎKUJEME a veríme, že tým tešia aj našich čitateľov.

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Michalovej