Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania 

našim cieľom je informovať Vás o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti dotácií  a fondov EÚ.  Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých žiadateľom môže obec byť. 

V priloženej tabuľke prinášame len najstručnejšie informácie o tom, koľko žiadostí o dotácie a financií zo zdrojov EU obec podala, koľko z toho bolo úspešných, neúspešných a koľko je v schvaľovacom procese. Za každou podanou žiadosťou sa nachádza  mnoho práce no nie vždy môžeme byť úspešnými žiadateľmi. Aj napriek tomu, že sme mali mnoho nepodporených žiadostí sa nevzdávame a naďalej sa uchádzame o multizdrojové financovanie rozvoja našej obce prostredníctvom našich projektov. 

 Zoznam projektov nájdete v prílohe  TU