Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania 

našim cieľom je informovať Vás o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti dotácií  a fondov EÚ.  Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých žiadateľom môže obec byť. 

V priloženej tabuľke prinášame len najstručnejšie informácie o tom, koľko žiadostí o dotácie a financií zo zdrojov EU obec podala, koľko z toho bolo úspešných, neúspešných a koľko je v schvaľovacom procese. Za každou podanou žiadosťou sa nachádza  mnoho práce no nie vždy môžeme byť úspešnými žiadateľmi. Aj napriek tomu, že sme mali mnoho nepodporených žiadostí sa nevzdávame a naďalej sa uchádzame o multizdrojové financovanie rozvoja našej obce prostredníctvom našich projektov. 

 Zoznam projektov nájdete v prílohe  TU

 

Realizácia projektových zámerov : 

 MP - ČH„Naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „. 

Vážení občania a návštevníci našej obce . Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo :  GP-P MPCH 2017/10/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku.
 

Obec Michalová je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých spoločensko-kultúrnych a športových podujatí  vďaka ktorým sa udržujú kultúrne a spoločenské vzťahy našich občanov. Stalo sa tradíciu, že každoročne organizujeme Dni obce. Sobotňajšie centrum diania Dní obce  sa odohráva pri Luštiarni (ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok ako pamiatkový objekt. Za budovou Luštiarne sa nachádza rozľahlý pozemok, ktorý je vhodný na oddychovú zónu vhodnú pre rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského a športového charakteru.

V rámci tradičného podujatia Dni obce Michalová na spomínanom priestore  organizujeme „ Kulinársky dvor“ kde ponúkame všetkým návštevníkom podujatia DNI OBCE rôzne špeciality, ktoré sú tradičné a chutné čo potvrdzuje zvyšujúci sa počet návštevníkov.  Pre zlepšenie kvality uvedených aktivít bolo potrebné zabezpečiť prístrešok , ktorý zvyšuje komfort oddychovej zóny a je prvou „lastovičkou“ budovania oddychovej zóny ako celku.

veríme ž počas nasledujúcich rokov sa nám za pomoci podobných grantov podarí vybudovať krásnu oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť všetkých našim občanom a návštevníkom obce. 

aktuality/fotogaleria-1/rok-2017/dni-obce-sobota-program-370sk.html

 

FPUV marci tohto roku Obec Michalová podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Jedna žiadosť bola zameraná na renováciu priestorov a vybavenia obecnej knižnice, ktorá však nebola podporená.

Druhá žiadosť bola zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh), a  táto bola podporená a na obnovu knižničného fondu dostaneme finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU budú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 100 eur (200 ks), pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. 

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.