Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kanalizácia Informácie pre občanov

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 18.09.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky prebiehať  vytyčoavnie pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. Uvedené práce bude vykonávať spoločnosť VODOHOSPDÁRSKE stavby a.s. , dodávateľ stavby  „Kanalizácie obcí Pohronská Polhora a Michalová“.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o sprístupnenie Vašich pozemkov (záhrad).
Za spoluprácu a pochopenie veľmi pekne Ďakujeme.

Zverejnené dňa 17.09.2019

Realizácia kanalizácie a ČOV - Obec Michalová

-----------------------------------------------------------------------------------------