Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZO Matica Slovenská

 

ZO Matica Slovenská

 

MO MS v Michalovej začal svoju obnovu 7.9.2011, kedy sa zišli členovia výboru, ktorí pôsobili od r. 1991.    Zvolili si nový výbor a za predsedníčku bola zvolená p. Cecília Trojanová.  Neskôr ju nahradila Mgr. Jana Kánová. Od roku 2016 je predsedníčkou ZO MS  p. Alena Rosiarová

MO MS v Michalovej sa v minulom roku spolupodieľal na organizovaní rôznych aktivít a podujatí v obci Michalová.

SPRÁVA O ČINNOSTI   ZO MATICE SLOVENSKEJ V MICHALOVEJ za rok 2017

 

ZO MS v Michalovej sa v minulom roku spolupodieľala na organizovaní rôznych aktivít v obci

V jarnom období sme pripravili výstavu ručných prác JARNÉ DEKORÁCIE, ktorá bola prezentáciou zručností a tvorivosti malých i veľkých, keďže na ňu prispeli svojimi prácami aj malí škôlkari.

Počas Dní obce Michalová sa členovia aktívne zapojili do prípravy kulinárskeho dvora a pripravili chutné domáce občerstvenie pre návštevníkov  tohto podujatia.

V priestoroch Luštiarne sme pripravili tradične výstavu ručných prác, drevorezieb a obrazov našich šikovných obyvateľov.

Tradičná slávnosť sv. Cyrila a Metoda na Kalvárii bola pripomenutím našej národnej histórie.

Počas prázdnin sme pripravili kurz paličkovania pre deti. Keďže sa nám podarilo získať finančné prostriedky z dotácie VÚC mohli si aj deti vyskúšať túto zaujímavú techniku a to bez nákladov zo strany rodičov.

 V auguste sme sa zúčastnili zájazdu na Čipkársku nedeľu v Pribyline.

Taktiež pokračuje pravidelné stretávanie žien a detí, ktoré sa venujú paličkovanej čipke.

V spolupráci s obecným úradom sa podarilo zhotoviť adventný veniec pri kostole.

Každý týždeň bolo zapaľovanie adventnej sviece spojené s krátkym kultúrnym programom a vyvrcholilo prijatím betlehemského svetla a vianočným punčom.

Záver roka je už tradične spájaný s Mikulášskym posedením, pečením oplátok a perníkov.

 

Aj do budúcna chceme pokračovať v aktivitách kultúrneho charakteru v obci.

                                                                                            Výbor MO MS v Michalovej

Menný zoznam členov Matice Slovenskej

Priezvisko

Meno

Titl.

Tisovčíková

Terézia

Ing.

Herichová

Jana

 

Trojaná

Cecília

 

Čellárová

Alžbeta

 

Galková

Magdaléna

 

Bobáková

Zuzana

 

Tisovčíková

Anna

Ing.

Veverková

Beáta

 

Dianiš

Ján

Mgr.

Kánová

Jana

Mgr.

Vlček

Jozef

 

Vlček

Vincent

 

Goceliaková

Erika

Ing.

Rosiarová

Alena

 

Purgatová

Iveta

Ing.

Bobáková

Mária

 

Kurtíková

Vlasta

 

Blaschkeová

Zdena

 

Bardelčíková

Mária

 

Bardelčík

Marián

 

Halúsková

Alena

 

Kvietková

Marta

 

Košičiar

Ondrej

 

Surviková

Ema

 

Sauková

Marta

 

Lacková

Jana

 

Popperová

Edita

 

Štefániková

Emília

 

Odelgová

Anna

 

Dianišová

Mária

 

Pernischová

Viera

Mgr.

Klimentová

Anna

 

Pôbišová

Mária

Mgr.

Pôbiš

Jaromír

Ing.

Jednota dôchodcov na Slovensku

   

 Prierez činnosti v roku 2016: 

Kurz paličkovania Mikuláš 2016PatchworkPibylina Dni obce 2016

Plán práce ZO MS  v Michalovej na rok 2017

Február   - výročná členská schôdza  

                -klub paličkovanej čipky        

Marec     - výstava ručných prác

Apríl       - návšteva divadelného predstavenia Nová scéna v Bratislave

JúnJúl - tvorivé dielne pre deti                 

August    - kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Štefanských hodov v spolupráci s OcU 

  • návšteva skanzenu v Pribyline
  • zájazd na Španiu Dolinu

December – Mikulášske tvorivé dielne, pečenie medovníčkov

                   - Vítanie Betlehemského svetla, punč.  

                                                                                                          Výbor MS v Michalovej

 

Výstava "Jarné dekorácie" 

Jarné dekorácie 2017

2017

ZO MS 2017

Tvorivé dielne /nie len pre deti/ 2018

MO MS v Michalovej v spolupráci s obcou Michalová pripravil v prvých prázdninových týždňoch TVORIVÉ DIELNE /nie len pre deti/ so zameraním na servítkovú techniku. Záujemcovia si mohli vyskúšať zaujímavú kreatívnu techniku zdobenia rôznych predmetov. Skrášliť dokázali sklo, drevo,
kameň a vlastnoručne vyrobiť drobné darčekové alebo ozdobné predmety.
Radosť a nadšenie z vlastných výrobkov bola úžasnou satisfakciou za prípravu projektu. Za všetko hovoria fotografie z podujatia, ktoré sú dôkazom tvorivosti a fantázie účastníkov Tvorivých dielní.

TD 1

TD 2

TD3