Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obchodná verejná súťaž 14.07.2020 31.07.2020
Zverejnenie zámeru č. 4/2020 10.07.2020 31.08.2020

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Michalová do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obchodná verejná súťaž 14.07.2020 31.07.2020
Zverejnenie zámeru č. 5/2020 10.07.2020 31.08.2020
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK