Michalová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zámer prenájmu pozemkov

Vyvesené: 31. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021
Vyvesené: 31. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021

Zverejnené dokumenty

Vyvesené: 30. 8. 2021 Dátum zvesenia: 25. 9. 2021

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce

Vyvesené: 31. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021
Vyvesené: 31. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené: 13. 9. 2021 Dátum zvesenia: 1. 10. 2021
Vyvesené: 13. 9. 2021 Dátum zvesenia: 28. 9. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 24. 9. 2021

Dokumenty na pripomienkovanie

Vyvesené: 9. 9. 2021 Dátum zvesenia: 25. 9. 2021