Michalová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce

Vyvesené: 18. 12. 2020

Zverejnenie zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Michalová do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa

Vyvesené: 18. 12. 2020