Michalová - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy zverejnené na UVO

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4807

Profil verejného obstarávateľa

  Obec Michalová v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR ako aj ďalšie informácie a výzvy v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek podľa §9 ods. 9  uvedeného zákona.

Od doby zriadenia profilu verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, sa súhrnné správy a všetky ostatné dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním zverejňujú v profile na www.uvo.gov.sk.