Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vnútorné predpisy

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 150x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 146x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 125x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 160x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 126x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 143x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 139x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 131x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 127x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 123x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 158x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 122x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 167x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 136x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 133x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 80x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 23x

Štandardy kvality 2015 Stiahnuté: 20x

Štandardy kvality 2017 Stiahnuté: 25x

Stránka

  • 1