Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.06.2016

Nájomná zmluva

040_2016

0,00 EUR

Félix Veverka - IXO, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Pohora

Obec Michalová

15.06.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2016

039_2016

0,00 EUR

Eva Trnavská, Potočná 72, 976 57 Michalová

Obec Michalová

10.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

037_2016

0,00 EUR

Slovenské misihné hnutie - CVČ

Obec Michalová

10.06.2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-52/2015

038_2016

0,00 EUR

SR- Ministerstvo vnútra Slovesnkej republiky

Obec Michalová

02.06.2016

Zmluva č.10 o nájme nebytových priestorov

036_2016

0,00 EUR

Eliška Vojtasová, Hrable 82, 976 57 Michalová

Obec Michalová

30.05.2016

Zmluva č. 2/2016 o nájme hrobového miesta

034_2016

0,00 EUR

Dr. Dušan Longauer, Veternicova 13, 841 05, Bratislava - Dlhé Diely

Obec Michalová

30.05.2016

Zmluva č. SGE 1029201523

035_2016

0,00 EUR

ENVI- PAK, a.s. Galvaniho7/B, 821 04 Bratislava

Obec Michalová

19.05.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2016

033_2016

0,00 EUR

Daniela Pančíková

Obec Michalová

16.05.2016

Zmluva o poskytnutí služieb

032_2016

0,00 EUR

Ing. Eva Kútiková- auditorka

Obec Michalová

12.05.2016

Zmluva č. 8/2016 o nájme nebytových priestorov

031_2016

0,00 EUR

Elena Vraniaková, Bániky č. 12, Pohronská Polhora 976 56

Obec Michalová

09.05.2016

Darovacia zmluva

030_2016

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno, s.r.o Nám. gen. M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

Obec Michalová

29.04.2016

Poistná zmluva

029_2016

0,00 EUR

STABILITA d.d.s, a.s., Bačíkovač.5, 040 01 Košice

Obec Michalová

27.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2016

028_2016

0,00 EUR

Andrej Dandul, Nálepkova 32, 977 01 Brezno

Obec Michalová

21.04.2016

Zamestnávateľská zmluva

027_2016

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Obec Michalová

20.04.2016

Zmluva o nájem nebytových priestorov č.6/2016

026_2016

0,00 EUR

Anna Vraniová, Hrable, 976 57 Michalová

Obec Michalová

13.04.2016

Autorská zmluva

025_2016

0,00 EUR

SLOVGRAM, JAKUBOVO NÁMESTIE 14 , 813 48 Bratislava

Obec Michalová

07.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2016

024_2016

0,00 EUR

Melichová Janka, 976 57 Michalová

Obec Michalová

29.03.2016

Zmuva o nájme nebytových priestorov

022_2016

0,00 EUR

Vojtasová Zuzana, Trosky 52, 976 57 Michalová

Obec Michalová

29.03.2016

Zmluva o nájem nebytových priestorv č.3/2016

023_2016

0,00 EUR

Zuzana Vojtasová, Trosky 52, 976 57Michalová

Obec Michalová

25.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

021_2016

0,00 EUR

ENVI- PAK, a.s. Galvaniho7/B, 821 04 Bratislava

Obec Michalová

18.03.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

020_2016

0,00 EUR

Eleonora Albertyová, Michalová

Obec Michalová

10.03.2016

Poistná zmluva

019_2016

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

08.03.2016

Zmluva č. 76203 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

018_2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava

Obec Michalová

01.03.2016

Zmluva o nájem nebytových priestorov

016_2016

0,00 EUR

Blažej Šimkovič, Michalová

Obec Michalová

01.03.2016

Zmluva o zabezpečení stravy pre dôchodcov

017_2016

0,00 EUR

ALIBABA s.r.o, CHalupkova2, 977 01 Brezno

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: