Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.08.2016

Zmuva o umeleckom výkone

051_2016

0,00 EUR

U.K.N.D Dalibor Daňko

Obec Michalová

11.08.2016

Zmluva o umeleckom výkone

052_2016

0,00 EUR

Beáta Andrašovanová - Dubasová

Obec Michalová

10.08.2016

Zmluva o spolupráci

048_2016

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Michalová

08.08.2016

Darovacia zmluva

047_2016

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno, s.r.o

Obec Michalová

22.07.2016

Nájomná zmluva nebytových priestorov č.14/2016

045_2016

0,00 EUR

Marian Prukner

Obec Michalová

22.07.2016

Zmluva č. 610/2016/ODDF

046_2016

0,00 EUR

BBSK

Obec Michalová

13.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2016

044_2016

0,00 EUR

Maroš Kubuš

Obec Michalová

30.06.2016

Dohoda č 8/§12/2016

042_2016

0,00 EUR

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

Obec Michalová

30.06.2016

Zmluva o nájme nebytovýc priestorov č.12/2016

043_2016

0,00 EUR

Jakub Kozina , Potočná 60, 976 57 Michalová

Obec Michalová

27.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

041_2016

0,00 EUR

: Základná škola

Obec Michalová

22.06.2016

Zmluva o nájem nebytových priestorov č. 15/2016

040_01_2016

0,00 EUR

Viktor Hrnčiarik, Hrable č.19., 976 57 Michalová

Obec Michalová

22.06.2016

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

040_02_2016

0,00 EUR

Miloslav Nosáľ

Obec Michalová

22.06.2016

Nájomná zmluva

040_2016

0,00 EUR

Félix Veverka - IXO, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Pohora

Obec Michalová

15.06.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2016

039_2016

0,00 EUR

Eva Trnavská, Potočná 72, 976 57 Michalová

Obec Michalová

10.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

037_2016

0,00 EUR

Slovenské misihné hnutie - CVČ

Obec Michalová

10.06.2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-52/2015

038_2016

0,00 EUR

SR- Ministerstvo vnútra Slovesnkej republiky

Obec Michalová

02.06.2016

Zmluva č.10 o nájme nebytových priestorov

036_2016

0,00 EUR

Eliška Vojtasová, Hrable 82, 976 57 Michalová

Obec Michalová

30.05.2016

Zmluva č. 2/2016 o nájme hrobového miesta

034_2016

0,00 EUR

Dr. Dušan Longauer, Veternicova 13, 841 05, Bratislava - Dlhé Diely

Obec Michalová

30.05.2016

Zmluva č. SGE 1029201523

035_2016

0,00 EUR

ENVI- PAK, a.s. Galvaniho7/B, 821 04 Bratislava

Obec Michalová

19.05.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2016

033_2016

0,00 EUR

Daniela Pančíková

Obec Michalová

16.05.2016

Zmluva o poskytnutí služieb

032_2016

0,00 EUR

Ing. Eva Kútiková- auditorka

Obec Michalová

12.05.2016

Zmluva č. 8/2016 o nájme nebytových priestorov

031_2016

0,00 EUR

Elena Vraniaková, Bániky č. 12, Pohronská Polhora 976 56

Obec Michalová

09.05.2016

Darovacia zmluva

030_2016

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno, s.r.o Nám. gen. M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

Obec Michalová

29.04.2016

Poistná zmluva

029_2016

0,00 EUR

STABILITA d.d.s, a.s., Bačíkovač.5, 040 01 Košice

Obec Michalová

27.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2016

028_2016

0,00 EUR

Andrej Dandul, Nálepkova 32, 977 01 Brezno

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: