Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.03.2018

Zmluva o bezplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02328/2017-PKZO-K40033/17.00

013_2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Obec Michalová

01.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2018

012_2018

Neuvedené

Ing. Erika Goceliaková

Obec Michalová

16.02.2018

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 1/2018

011_2018

Neuvedené

Miroslav Boháčik

Obec Michalová

13.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2018

010_2018

Neuvedené

Ing. Milan Boháčik

Obec Michalová

13.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2018

009_2018

Neuvedené

Ing. Milan Boháčik

Obec Michalová

12.02.2018

Darovacia zmluva

008_2018

200,00 EUR

StVS Servising

Obec Michalová

26.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2018

007_2018

Neuvedené

Ondrej Ruso

Obec Michalová

24.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

006_2018

Neuvedené

URBÁNI & Partners

Obec Michalová

22.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2018

005_2018

Neuvedené

Katarína Krišková

Obec Michalová

16.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2018

004_2018

Neuvedené

Damian Vetrák

Obec Michalová

15.01.2018

Zmluva na poskytnutie služby

003_2018

1 600,00 EUR

VERBOS, s.r.o

Obec Michalová

10.01.2018

Darovacia zmluva č.p.KRHZ-BB-15/2017

002_2018

Neuvedené

SR- Ministerstvo vnútra Slovesnkej republiky

Obec Michalová

03.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018

001_2018

Neuvedené

Eva Kunštárová

Obec Michalová

11.12.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 18.9.2017

117_2017

Neuvedené

Félix Veverka - IXO, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Pohora

Obec Michalová

11.12.2017

Zmluva o odvoze odpadu

116_2017

Neuvedené

Danka Barthová - Profax, Ul Hronská 22, 976 97 Nemecká

Obec Michalová

11.12.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

115_2017

Neuvedené

Janka Piliarová

Obec Michalová

06.12.2017

Dodatok č.31 k zmluve o ukladaní odpadu č. 3/10/95

114_2017

Neuvedené

SEKOLOG, s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno

Obec Michalová

06.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

113_2017

Neuvedené

Základná škola

Obec Michalová

01.12.2017

Darovacia zmluva

112_2017

Neuvedené

FARADY s.r.o

Obec Michalová

30.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

111_2017

Neuvedené

Slovenské misijné hnutie - CVĆ Skuteckého 4 974 01 Banská Bystrica

Obec Michalová

30.11.2017

Dohoda č. 28/§10/2017

110_2017

Neuvedené

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

Obec Michalová

08.11.2017

Kúpna zmluva

109_2017

Neuvedené

Jaroslav Slovák

Obec Michalová

08.11.2017

Kúpna zmluva

108_2017

Neuvedené

Dušan Zajak

Obec Michalová

03.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

107_2017

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

25.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 44/2017

106_2017

Neuvedené

Mariana Čermáková

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: