Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

013/2012

0,00 EUR

Občianske združenie Archa Michalová

Obec Michalová

13.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

014/2012

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Michalová

Obec Michalová

29.02.2012

Poistná zmluva

007/2012

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava

Obec Michalová

29.02.2012

Zmluva o dodávke plynu

009/2012

0,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Michalová

29.02.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov

010/2012

0,00 EUR

Domka združenie saleziánskej mládeže Stredisko Michalová

Obec Michalová

29.02.2012

Dodatok č. 1 k zmluve

011/2012

0,00 EUR

ŽP Informatika, s.r.o. Podbrezová

Obec Michalová

29.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

019/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislva

Obec Michalová

26.02.2012

Dodatok k Kúpnej zmluve

005/2012

0,00 EUR

Milan Purgat, Michalová, Hrable 14

Obec Michalová

15.02.2012

Zmluva o bežnom účte

004/2012

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Michalová

15.02.2012

Dohoda

008/2011

0,00 EUR

Verejná knižnica M.Kováča v Banskej Bystrici

Obec Michalová

09.02.2012

Kúpna zmluva

006/2012

0,00 EUR

Ivan Krankus, Hačava-Skálie 111, Hnúšťa

Obec Michalová

31.01.2012

Zmluva o nájme

003/2012

0,00 EUR

Juraj Vnenčák -CUBICOM, Banská Bystrica

Obec Michalová

30.01.2012

Dohoda

002/2012

0,00 EUR

Viktor Hrnčiarik, Michalová, Hrable 19

Obec Michalová

16.01.2012

Kúpna zmluva

001/2012

0,00 EUR

Milan Purgat, Michalová, Hrable 14

Obec Michalová

20.12.2011

Zmluva o poskytnutí prostriedkov

037/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

30.11.2011

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

019/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

20.11.2011

Dodatok č. 1 k poskytnutiu prípspevku

011/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

03.11.2011

Zmluva o dielo

025/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

19.10.2011

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

002/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

16.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

016/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

09.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

017/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

25.09.2011

Dohoda

041/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

01.09.2011

Zmluva o dielo

001/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

30.08.2011

Rámcová zmluva

020/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

09.08.2011

Zmluva o spolupráci

012/2011

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: