Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2017

Zmluva o o poskytnutí dotácie č. 37546

058_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava

22.06.2017

Nájomná zmluva č. 734/2017

057_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Lesy S.R. Nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

22.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2017

056_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Dajana Vujovičová

16.06.2017

Dohoda č. 10/§12/207

055_2017

Neuvedené

Obec Michalová

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

16.06.2017

Dohoda č. 12/§12/2017

054_2017

Neuvedené

Obec Michalová

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

16.06.2017

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

053_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Spojená škola, Pohronská Polhora, Hlavná 1. 976 56 Pohronská Polhora

15.06.2017

Zmluva č. 604/2017/ODDF

052_2017

Neuvedené

Obec Michalová

BBSK, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

07.06.2017

Nájomná zmluva o nebytových priestoroch č. 24/2017

051_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Helena Uramová

01.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2017

050_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Eleonóra Albertyoá, Hrable 58, Michalová

25.05.2017

Zmluva na poskytnutie služby

049_2017

Neuvedené

VERBOS, s.r.o

Obec Michalová

24.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2017

048_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Katarína Krišková

18.05.2017

Zmluva č. 21/2017 o nájme nebytových priestorov

047_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Mária Bibová

15.05.2017

Mandátna zmluva

046_2017

Neuvedené

Obec Michalová

VERITON, s.r.o

11.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2017

045_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Vladimír Gál

02.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19

044_2017

Neuvedené

Eleonóra Albertová, Hrable 58, 976 57 Michalová

Obec Michalová

28.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

043_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča

27.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.18/2017

042_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Alena Ťažká

26.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2017

041_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Katarína Krišková

11.04.2017

Zmluva o úrazovom poistení

040_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

11.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2017

039_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Eleonóra Albertyoá, Hrable 58, Michalová

29.03.2017

Zmluva o poskytnutí prostriedkov na záujmové vzdelávanie

038_2017

Neuvedené

Obec Michalová

: Základná škola

29.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

037_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Slovenské misijné hnutie - CVĆ Skuteckého 4 974 01 Banská Bystrica

29.03.2017

Zmluva č.178/2017- OŽPSP-E-OZ o zriadení spoločného obecného úradu.

036_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Mesto Brezno

27.03.2017

Dohoda č.8/§52/2017/NPPZVAOTP-2

035_2017

Neuvedené

Obec Michalová

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

23.03.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2017

034_2017

Neuvedené

Obec Michalová

Blažej Šimkovič, Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: