Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2014

Zmluva DOMKA

019/2014

0,00 EUR

DOMKA, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Obec Michalová

04.06.2014

Kúpna zmluva

020/2014

0,00 EUR

KIKA nábytok Slovensko, Zvolenská cesta 30G, 97405 Banská Bystrica

Obec Michalová

16.06.2014

Nájomná zmluva

021/2014

0,00 EUR

Nosáľ Miloslav,Hrádza106/89 976 57 Michalová

Obec Michalová

22.06.2014

Zmluva Lesy Slovenskej republiky, š.p.

022/2014

0,00 EUR

Lesy S.R. Nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Obec Michalová

02.07.2014

Dodatok k zmluve

023/2014

0,00 EUR

COOP Jednota, Nám M.R. Štefánika 44/52, Brezno

Obec Michalová

02.07.2014

Licenčná zmlua

024/2014

0,00 EUR

SOZA, Rasrislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Michalová

02.07.2014

DOHODA

025/2014

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, 9771 01 Brezno

Obec Michalová

02.07.2014

Zmluva

026/2014

0,00 EUR

MPCH, DAXNEROVA 1112 1, 980 61 Tisovec

Obec Michalová

15.07.2014

Dohoda

027/2014

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusva 40, 977 01 Brezno

Obec Michalová

03.08.2014

Darovacia zmluva komunálna poisťovňa

028/2014

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

03.08.2014

Darovacia zmluva lesy

029/2014

0,00 EUR

Lesy SR, Nám MR. Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

Obec Michalová

01.09.2014

Zmluva peletky

030,1/2014

0,00 EUR

Igor Dibdiak - Drevovýroba , Potočná 13, 976 57 Michalová

Obec Michalová

14.08.2014

Zmluva o dielo

030/2014

0,00 EUR

Marcela Laiferová. K Lomu 5, 811 04 Bratislava

Obec Michalová

02.09.2014

Poistná zmluva

031/2014

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

03.09.2014

Nájomná zmluva

032/2014

0,00 EUR

Stanislav Goceliak, Ulička 16, 976 57 Michalová

Obec Michalová

24.09.2014

Zmluva dotácie BBSK

033/2014

0,00 EUR

BBSK, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obec Michalová

24.09.2014

Nájomná zmluva p.Albrtyová

034/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable č. 58, Michalová 976 57

Obec Michalová

04.11.2014

Zmluva o dielo AIT, s.r.o

035/2014

0,00 EUR

AIT, s.r.o, Scherffelova 38, 058 01 Poprad

Obec Michalová

04.11.2014

Zmluva o nájme

036/2014

0,00 EUR

Ondrej Galko, Trosky 2, 976 57 Michalová

Obec Michalová

06.11.2014

Zmluva o nájme nebytovách priestorov

037/2014

0,00 EUR

ADDY SLOVAKIA s.r.o., Clementisova č.5 977 01 Brezno

Obec Michalová

06.11.2014

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

038/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable 58, 976 57 Michalová

Obec Michalová

10.11.2014

Nájomná zmluva

039/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable č. 58, Michalová 976 57

Obec Michalová

18.11.2014

Sadzobník

040,1/2014

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

18.11.2014

Úverové podmienky

040,2/2014

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

18.11.2014

VOP

040,3/2014

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: