Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

075_2018

Neuvedené

Magdaléna Galková

Obec Michalová

11.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2018

074 _2018

Neuvedené

Mgr. Lenka Stanková

Obec Michalová

11.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.11/2018

073_2018

Neuvedené

Rudolf Telka

Obec Michalová

03.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-23/43

072_2018

90 750,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Michalová

29.06.2018

Dohoda č. 18/28/012/5

071_2018

Neuvedené

UPSVaR Brezno

Obec Michalová

29.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2018

070_2018

Neuvedené

Magdaléna Galková

Obec Michalová

29.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2018

069_2018

Neuvedené

Magdaléna Galková

Obec Michalová

28.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2018

068_2018

Neuvedené

Štefan Hajko

Obec Michalová

26.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K958-221-10

067_2018

183 800,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Michalová

26.06.2018

Dodak č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu - VOK

066_2018

Neuvedené

Obec Michalová

Danka Barthová - Profax, Ul Hronská 22, 976 97 Nemecká

26.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

066_2018

Neuvedené

Roman Varíni

Obec Michalová

22.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

064_2018

Neuvedené

Elena Vonderčíková

Obec Michalová

22.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2018

063_2018

Neuvedené

Elena Vonderčíková

Obec Michalová

21.06.2018

Zmluva o dielo č. 2018/3

062_2018

61 837,42 EUR

Roman Takáč

Obec Michalová

20.06.2018

Zmluva o dielo

061_2018

7 600,00 EUR

Bc. Matej Kokavec

Obec Michalová

19.06.2018

Dodatok č.1 k č.36/2018/PS

060_2018

71 089,44 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

18.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 24/2018

059_2018

Neuvedené

Roman Varíni

Obec Michalová

13.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 23/2018

058_2018

Neuvedené

Marian Uram

Obec Michalová

08.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2018

057_2018

Neuvedené

Janka Belková

Obec Michalová

05.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.22/2018

056_2018

Neuvedené

Eva Veverková

Obec Michalová

31.05.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnania

055_2018

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Michalová

31.05.2018

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

054 _2018

Neuvedené

Dušan Purgat

Obec Michalová

31.05.2018

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

053_2018

Neuvedené

Elena Kokavcová

Obec Michalová

31.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

052_2018

Neuvedené

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Michalová

30.05.2018

Dodatok č.1 k č.151/2016/PS

051_2018

Neuvedené

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: