Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2020

025_2020

neuvedená

Ing. Dezider Tisovčík

Obec Michalová

19.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2019

024_2020

10,00 EUR

Anna Boháčiková

Obec Michalová

17.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2020

023_2020

neuvedená

Mgr. Martina Siheľská

Obec Michalová

11.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 465/2020

022_2020

17,00 EUR

Janka Melichová

Obec Michalová

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 381/2020

021_2020

17,00 EUR

Milan Mesároš

Obec Michalová

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 338/2020

020_2020

10,00 EUR

Milan Mesároš

Obec Michalová

05.03.2020

Zmluva o dielo č. 80/2018/IS

019_2020

4 627 850,30 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

28.02.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2020

018_2020

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

27.02.2020

Protokol o prechode majetku

017_2020

3 356,68 EUR

Obec Michalová

SR - Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

24.02.2020

Zmluva o reklame

015_2020

200,00 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

19.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2019

014_2020

10,00 EUR

Anna Bobáková

Obec Michalová

17.02.2020

Zmluva o poskytnutí datácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

013_2020

30 000,00 EUR

Obec Michalová

SR- Ministerstvo vnútra Slovesnkej republiky

13.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/2020

012_2020

17,00 EUR

Miroslav Odelga

Obec Michalová

11.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 56/2020

011_2020

17,00 EUR

Erika Kupcová

Obec Michalová,Trosky 218/1,976 57,Michalová

03.02.2020

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

010_2020

Neuvedené

Obec Michalová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

31.01.2020

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/43

009_2020

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Michalová

27.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 349/2019

008_2020

17,00 EUR

Bottová Miroslava

Obec Michalová,Trosky 218/1,976 57,Michalová

24.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

007_2020

10,00 EUR

Rosiarová Jarmila

Obec Michalová,Trosky 218/1,976 57,Michalová

20.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

006_2020

10,00 EUR

Alfonz Švantner

Obec Michalová

20.01.2020

Kúpna zmluva

005_2020

3 609,32 EUR

Becková Anna

Obec Michalová

17.01.2020

Nájomná zmluva 1/2020

004_2020

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

16.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č.139/2020

003_2020

17,00 EUR

Peter Trojan

Obec Michalová

07.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č.238/2019

002_2020

17,00 EUR

Zdenka Vengrínová

Obec Michalová

07.01.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-628-006/2019

001_2020

111 623,00 EUR

SR- Ministerstvo vnútra Slovesnkej republiky

Obec Michalová

30.12.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku

398_2019

neuvedená

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: