Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.239/2019

317_2019

10,00 EUR

Dajana Vujovičová

Obec Michalová

29.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.211/2019

316_2019

17,00 EUR

Dajana Vujovičová

Obec Michalová

28.11.2019

Zmluva o nájem nehnuteľnosti

315_2019

Neuvedené

Ľubomír Mikloško

Obec Michalová

26.11.2019

Dohoda č.19/28/052/193

314_2019

Neuvedené

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.221/2019

313_2019

10,00 EUR

Tibor Kliment

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.219/2019

312_2019

10,00 EUR

Tibor Kliment

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.217/2019

311_2019

17,00 EUR

Tibor Kliment

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.60/2019

310_2019

17,00 EUR

Dagmar Maternyová

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.444/2019

309_2019

17,00 EUR

Ing. Michaela Štritzová

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.442/2019

308_2019

17,00 EUR

Ing. Michaela Štritzová

Obec Michalová

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.413/2019

307_2019

17,00 EUR

Ing. Michaela Štritzová

Obec Michalová

22.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.15/2019

306_2019

17,00 EUR

Elena Kokavcová

Obec Michalová

22.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.181/2019

305_2019

17,00 EUR

Kristína Čellárová

Obec Michalová

22.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.119/2019

304_2019

17,00 EUR

Kristína Čellárová

Obec Michalová

22.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

303_2019

Neuvedené

Mgr. Martin Brozman , MSc

Obec Michalová

21.11.2019

Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a nasl. Obchodného zákoníka

302_2019

4 300,00 EUR

VERITON, s.r.o

Obec Michalová

21.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 29/2019

301_2019

Neuvedené

Marta Krupová

Obec Michalová

21.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 28/2019

300_2019

Neuvedené

Marta Krupová

Obec Michalová

21.11.2019

Zmluva č. 25/BB/2019 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR

299_2019

4 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/2019

298_2019

17,00 EUR

Viera Luptovčiaková

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.157/2019

297_2019

17,00 EUR

Jozef Survík

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.455/2019

296_2019

17,00 EUR

Jozef Survík

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.127/2019

295_2019

10,00 EUR

Ema Boháčiková

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.53/2019

294_2019

10,00 EUR

Ema Boháčiková

Obec Michalová

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.41/2019

293_2019

10,00 EUR

Ema Boháčiková

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: