Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.12.2019

DF2019/424

Vyúčtovanie odmeny za znalecký posudok

200,00 EUR

Ing. Ján Lendácky - JALE INŽINIERING VO VÝSTAVBE,Štvrť kapitána Nálepku 14,97697,Nemecká

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/425

tonery MŠ

19,80 EUR

Gigaprint.sk s.r.o.,Kuzmányho 30,91101,Trenčín

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/422

materiál na údržbu budov

263,20 EUR

Miloš Prukner -PULCHRUM ET BONUM,Hrable 49,976 57,Michalová

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/420

Servisná prehliadka Kia

242,00 EUR

Motor-Car Banská Bystrica

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/VH025

odber vzoriek v teréne

45,55 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/421

odvoz VOK

144,00 EUR

Danka Barthová -PROFAX

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/423

preprava JDS

150,00 EUR

Milan Popper Pohronská Polhora

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/415

uverejnenie reklamy v týždenníku My

32,50 EUR

Mesto Brezno

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/419

vyúčtovanie spotreby e.e. Dom smútku

-24,62 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/418

vyúčtovanie spotreby e.e. budova na ihrsiku

-109,73 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/414

odber kuch.odpadu

13,20 EUR

INTA s.r.o. Trenčín

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/417

vyúčtovanie spotreby e.e. MŠ

18,69 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/416

vyúčtovanie spotreby e.e.VO Trosky

9,78 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/412

spracovaanie projektového návrhu a žiadosti o NFPZakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárs

1 200,00 EUR

Verition, s.r.o

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/411

uloženie KO

978,56 EUR

Sekológ s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/410

školenie miestne dane a poplatky

40,00 EUR

Obec Pohronská Polhora,Hlavná 66/62,97656,Pohronská Polhora

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/409

telekomunikačné služby

93,54 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/408

telekomunikačné služby MŠ

32,40 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/406

telekomunikačné služby OcU

99,98 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/403

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR

osobnyudaj.sk s.r.o

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/402

odávka plynu MŠ

212,50 EUR

SSE Stredoslovenská energetitka a.s.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/401

opakovaná dodávka elektriny Kultúrny dom

20,00 EUR

SSE Stredoslovenská energetitka a.s.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/400

opakovaná dodávka elektriny OcU

55,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/399

opakovaná dodávka elektriny dielne

98,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

04.12.2019

DF2019/398

opakovaná dodávka elektriny knižnica

85,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: