Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.07.2020

DFI2020/6

spoluúčasť na kanalizácií

12 221,99 EUR

Obec Pohronská Polhora,Hlavná 66/62,97656,Pohronská Polhora

Obec Michalová

08.07.2020

DFI2020/5

spoluúčasť na kanalizácií

10 128,58 EUR

Obec Pohronská Polhora,Hlavná 66/62,97656,Pohronská Polhora

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/199

vyhotovenie geometrického plánu

494,00 EUR

SAJ Zememeračská kancelária

Obec Michalová

08.07.2020

DFO2020/13

úrazové poistenie

6,50 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/198

školenie k Urbis

45,00 EUR

MADE spol. s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/35

Potraviny ŠS

63,35 EUR

CHRIEN. spol. s.r.o. Zvolen

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/197

vš. materiál

259,34 EUR

Miloš Prukner -PULCHRUM ET BONUM,Hrable 49,976 57,Michalová

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/34

Potraviny ŠS

85,14 EUR

LUNYS

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/33

Potraviny ŠS

57,92 EUR

LUNYS

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/32

Potraviny ŠS

196,22 EUR

Ján Machovič EDEN

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/31

Potraviny ŠS

39,50 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/30

Potraviny ŠS

2,84 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/196

preplatok energie - ihrisko

-123,61 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/195

preplatok energie - VO

-58,38 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/194

preplatok energie - MŠ

-31,29 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/193

preplatok energie - dom služieb

-7,07 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DFE2020/29

Potraviny ŠS

4,59 EUR

HOOK s-r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/192

licencie virtuálny cintorín

133,70 EUR

3Wslovakia s.r.o

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/191

telekom. služby

46,40 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/190

telekom. služby

90,31 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/189

telekom. služby

104,19 EUR

Slovak Telekom

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/188

odvoz kom. odpadu

804,01 EUR

Sekológ s.r.o.

Obec Michalová

08.07.2020

DFI2020/VH006

výkon externého manažmentu

600,00 EUR

Verition, s.r.o

Obec Michalová

08.07.2020

DF2020/187

právne služby 05/2020

160,00 EUR

URBÁNI & Partners

Obec Michalová

08.07.2020

DFO2020/12

čelenský príspevok 2020

1 364,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: