Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.07.2021

DFE2021/47

Potraviny ŠS

129,21 EUR

Ján Machovič EDEN, Krupina,Priemyselná 2443,963 01,Krupina

Obec Michalová

06.07.2021

DFE2021/46

Potraviny ŠS

238,63 EUR

CHRIEN. spol. s.r.o. Zvolen,Lieskovská cesta 13/13,960 01,Zvolen

Obec Michalová

06.07.2021

DFE2021/45

Potraviny ŠS

382,70 EUR

Elena Grendelová, Michalová,Hrádza 14/14,976 57,Michalová

Obec Michalová

06.07.2021

DFE2021/44

Potraviny ŠS

112,29 EUR

Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok,Nad traťou 26/26,060 01,Kežmarok

Obec Michalová

06.07.2021

DFI2021/VH005

stavebný dozorRekonštrukcia vodovoduV zmylse zmluvy č. SD 8/2018/3

240,00 EUR

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska cesta 5,97401,Banská Bystrica

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/198

vš. mat.

99,72 EUR

Miloš Prukner -PULCHRUM ET BONUM,Hrable 49,976 57,Michalová

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/197

verejná správa portál

165,00 EUR

Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/196

digitalizácia kroniky

300,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o.,Palisády 733/42,81106,Bratislava

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/195

zneškodneie nebezpečného dopadu

342,00 EUR

ARCHÍV SB, s.r.o.,Priemyselná 1947/1,03101,Liptovský Mikuláš

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/194

komunálny odpad

982,28 EUR

Sekológ s.r.o.,Tisovská cesta 38,977 01,Brezno

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/193

energie - preplatok ihrisko

-10,15 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/192

energie - preplatok DS

-0,32 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/191

energie - preplatok

-15,78 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/190

energie - VO

223,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/189

energie - MŠ

113,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/188

energie - DS

71,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/187

energie - ihrisko

144,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/186

energie - MŠ

30,33 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/185

kamenivo pre MŠ

460,00 EUR

Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava,140,04916,Magnezitovce

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/184

energie - preplatok

-0,01 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/183

telek. služby

127,93 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/182

telek. služby

38,80 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/181

telek. služby OcU

72,18 EUR

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 17978/28,810 00,Bratislava

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/180

odvoz kuka nádob

883,39 EUR

Danka Barthová -PROFAX,Hronská 22,976 97,Nemecká

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/179

právne služby 4/2021

160,00 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o.,Skuteckého 17,97401,Banská Bystrica

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: