Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.02.2021

DF2021/15

právne služby 12/2020

160,00 EUR

URBÁNI & Partners

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/14

výkon zodp. os. 01/2021

60,00 EUR

osobnyudaj.sk s.r.o

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/13

kyber. bezpeč. 01/2021

60,00 EUR

osobnyudaj.sk s.r.o

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/12

odvoz kuka nádob

561,74 EUR

Danka Barthová -PROFAX

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/11

energie - VO

235,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/10

energie - DS

65,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/9

energie - MŠ

107,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/8

energie - ihrisko

195,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/7

energie - dom služieb

636,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/6

energie - PO

72,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/5

energie - VO

47,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/4

energie - VO

42,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/3

energie - OcU

76,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/2

energie - kultúrny dom

77,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/1

energie - obchod

40,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH006

vš. mat.

192,36 EUR

Rondom Z a Z s. r. o.,Cementárenská cesta 30/30,974 01,Banská Bystrica

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH005

tonery OKI

0,00 EUR

Camea Computer Systems a.s.

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH004

nájom za pozemok vodojem

173,40 EUR

LESY SR. š.p. OZ Čierny Balog

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH003

605,50 EUR

Slovenský metrologický ústav,Karloveská 3263/63,84104,Bratislava-Karlova Ves

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH002

odbor. poradenstvo 12/2020

235,00 EUR

Karman s.r.o

Obec Michalová

11.02.2021

DF2021/VH001

energie - vodojem

60,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.

Obec Michalová

08.01.2021

DFO2020/28

poplatky za stavebný úrad

500,00 EUR

Mesto Brezno

Obec Michalová

08.01.2021

DFO2020/VH005

preddavok na odber podzemných vôd

455,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Michalová

08.01.2021

DFI2020/21

oprava miestnych komunikáciíí po kanalizácii11/2020

47 605,10 EUR

Doprastav a.s.

Obec Michalová

08.01.2021

DFI2020/VH015

výkon externého manažmentu - vodovod

600,00 EUR

Verition, s.r.o

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: