Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.06.2021

DF2021/178

výkon zodp. os. 05/2021

60,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5,04001,Košice - mestská časť Staré Me

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/177

kyber. bezpeč. 05/2021

60,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5,04001,Košice - mestská časť Staré Me

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/176

energie - dom služieb plyn

558,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/175

energie - dom služieb

77,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/174

energie - klub dôchodcov

93,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/173

energie - dieľňa

136,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/172

energie - kultúrny dom

152,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/171

energie - VO

41,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/170

energie - VO

46,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/169

energie - OcU

81,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/168

energie - PO

70,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/167

energie obchod

9,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/166

energie MŠ plyn

174,00 EUR

SSE Stredoslovenská energetitka a.s.,Pri Rajčianke 48/4,01047,Žilina

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/165

energie hostinec

45,00 EUR

SSE Stredoslovenská energetitka a.s.,Pri Rajčianke 48/4,01047,Žilina

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/VH020

nájom za pozemok vodojem 7-12/2021

173,40 EUR

LESY SR. š.p. OZ Čierny Balog,245,976 52,Čierny Balog

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/VH019

odber vozriek

417,95 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Cesta k nemocnici 1,974 01,Banská Bystrica

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/VH018

plombovacie liešte

91,80 EUR

Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA,Malotejedská 1464/56,92901,Dunajská Streda

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/VH017

odbor. poradenstvo 3/2021

235,00 EUR

Karman s.r.o.,419,98553,Mýtna

Obec Michalová

08.06.2021

DF2021/VH016

energie - vodojem

60,00 EUR

Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29,81103,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DFO2021/17

mimoriadný členský príspevok na rok 2021 DCOM

1 358,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska,Bezručovova 9/9,81109,Bratislava

Obec Michalová

08.06.2021

DFO2021/16

združené poistenie majetku

1 416,13 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8,811 05,Bratislava 1

Obec Michalová

08.06.2021

DFI2021/5

Spoluúčasť na kanalizácii

25 905,00 EUR

Obec Pohronská Polhora,Hlavná 66/62,97656,Pohronská Polhora

Obec Michalová

08.06.2021

DFI2021/VH004

stavebný dozorRekonštrukcia vodovoduV zmylse zmluvy č. SD 8/2018/3

1 320,00 EUR

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska cesta 5,97401,Banská Bystrica

Obec Michalová

08.06.2021

DFE2021/43

Potraviny ŠS

184,18 EUR

Ján Machovič EDEN, Krupina,Priemyselná 2443,963 01,Krupina

Obec Michalová

08.06.2021

DFE2021/42

Potraviny ŠS

97,34 EUR

Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok,Nad traťou 26/26,060 01,Kežmarok

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: