Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 175/2020

040_2020

7,00 EUR

Tatiana Latináková

Obec Michalová

23.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176/2020

039_2020

17,00 EUR

Tatiana Latináková

Obec Michalová

21.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 423/2020

038_2020

17,00 EUR

Igor Lutica

Obec Michalová

21.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. SK_854340B

037_2020

neuvedená

Obec Michalová

Slovakia energy s.r.o.

21.04.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. SK_854340

036_2020

neuvedená

Obec Michalová

Slovakia energy s.r.o.

21.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50099601

035_2020

neuvedená

Obec Michalová

Slovakia energy s.r.o.

14.04.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2020

034_2020

neuvedená

Anna Klimentová

Obec Michalová

06.04.2020

Zmluva o dielo č. 007/2019/PS, DODATOK č. 1

016_2020

140 480,84 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

03.04.2020

Zmluva č. 320 0943

033_2020

3 000,00 EUR

Obec Michalová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava

03.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2019

032_2020

17,00 EUR

Pavol Vojtas

Obec Michalová

03.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 307/2020

031_2020

10,00 EUR

Ing. Igor Javorčík

Obec Michalová

03.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 306/2020

030_2020

17,00 EUR

Ing. Igor Javorčík

Obec Michalová

30.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. SGE1029201523

029_2020

11 335,54 EUR

Ľupčianka s.r.o, Priemyslená 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Michalová

26.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2020

028_2020

neuvedená

Kamila Bednáriková

Obec Michalová

25.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74/2019

027_2020

7,00 EUR

Viera Boledovičová

Obec Michalová

25.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 294/2019

026_2020

17,00 EUR

Viera Boledovičová

Obec Michalová

20.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 4/2020

025_2020

neuvedená

Ing. Dezider Tisovčík

Obec Michalová

19.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2019

024_2020

10,00 EUR

Anna Boháčiková

Obec Michalová

17.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2020

023_2020

neuvedená

Mgr. Martina Siheľská

Obec Michalová

11.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 465/2020

022_2020

17,00 EUR

Janka Melichová

Obec Michalová

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 381/2020

021_2020

17,00 EUR

Milan Mesároš

Obec Michalová

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 338/2020

020_2020

10,00 EUR

Milan Mesároš

Obec Michalová

05.03.2020

Zmluva o dielo č. 80/2018/IS

019_2020

4 627 850,30 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

28.02.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2020

018_2020

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

27.02.2020

Protokol o prechode majetku

017_2020

3 356,68 EUR

Obec Michalová

SR - Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: