Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2018

Dodatok č. 1 k č. 36/2018/PS

050_2018

Neuvedené

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

30.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2018

049_2018

Neuvedené

Katarína Krišková

Obec Michalová

30.05.2018

Zmluva o Elektronických službách

048_2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

30.05.2018

Zmluva o bežnom účte Sporbusiness

047_2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

29.05.2018

Zmluva o dielo č. 151/2018/PS

046_2018

Neuvedené

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

29.05.2018

Zmluva o dielo č. 36/2018/PS

045_2018

Neuvedené

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

29.05.2018

Dohoda číslo 18/28/052/93/NP PZ VAOTP - 3

044_2018

Neuvedené

UPSVaR Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno

Obec Michalová

22.05.2018

Zmluva o Elektronických službách

043_2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

22.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

042_2018

Neuvedené

Matej Goceliak

Obec Michalová

21.05.2018

Zmluva o bežnom účte

041_2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Michalová

17.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2018

040_2018

Neuvedené

Alena Bobákoá

Obec Michalová

16.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

039_2018

Neuvedené

Základná škola

Obec Michalová

15.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

038_2018

Neuvedené

Slovenské misihné hnutie - CVČ

Obec Michalová

10.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2018

037_2018

Neuvedené

Ľubica Sokolová

Obec Michalová

10.05.2018

Zmluva č 38885

036_2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava

Obec Michalová

30.04.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

035_2018

Neuvedené

Ing. Eva Kútiková- auditorka

Obec Michalová

24.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2018

034_2018

Neuvedené

Katarína Krišková

Obec Michalová

19.04.2018

Nájomná zmluva

033_2018

Neuvedené

Miroslav Benedik

Obec Michalová

18.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2018

032_2018

Neuvedené

Anna Vetráková

Obec Michalová

17.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2018

031_2018

Neuvedené

Jozef Survík

Obec Michalová

17.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 15/2018

030_2018

Neuvedené

Jozef Survík

Obec Michalová

11.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2018

029_2018

Neuvedené

Silvia Vetráková

Obec Michalová

11.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2018

028_2018

Neuvedené

Oľga Brenkusová

Obec Michalová

11.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2018

027_2018

Neuvedené

Monika Smolová

Obec Michalová

11.04.2018

Zmluva o nákme hrobového miesta č. 5/2018

026_2018

Neuvedené

Eva Boháčiková

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: