Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2012

Kúpna zmluva

006/2012

0,00 EUR

Ivan Krankus, Hačava-Skálie 111, Hnúšťa

Obec Michalová

29.02.2012

Poistná zmluva

007/2012

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava

Obec Michalová

15.02.2012

Dohoda

008/2011

0,00 EUR

Verejná knižnica M.Kováča v Banskej Bystrici

Obec Michalová

29.02.2012

Zmluva o dodávke plynu

009/2012

0,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Michalová

29.02.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov

010/2012

0,00 EUR

Domka združenie saleziánskej mládeže Stredisko Michalová

Obec Michalová

29.02.2012

Dodatok č. 1 k zmluve

011/2012

0,00 EUR

ŽP Informatika, s.r.o. Podbrezová

Obec Michalová

13.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

012/2012

0,00 EUR

Domka Michalová, Združeie saleziánskej mládeže

Obec Michalová

13.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

013/2012

0,00 EUR

Občianske združenie Archa Michalová

Obec Michalová

13.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

014/2012

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Michalová

Obec Michalová

19.04.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

015/2012

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Michalová

31.03.2012

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze KO

016/2012

0,00 EUR

Profax Barthová Danka, Nemecká

Obec Michalová

31.03.2012

Dodatok č.2 k zmluve o vytvorení a použití diela

017/2012

0,00 EUR

ŽP Informatika, s.r.o. Podbrezová

Obec Michalová

19.03.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku

018/2012

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Obec Michalová

29.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

019/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislva

Obec Michalová

31.03.2012

Úrazové poistenie

020/2012

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava

Obec Michalová

19.04.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku

021/2012

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Michalová

28.05.2012

Zmluva o dielo

022/2012

0,00 EUR

JD Rozhlasy SK, s.r.o. Turzovka

Obec Michalová

31.05.2012

Poistná zmluva

023/2012

0,00 EUR

Komunálna poisťovnňa, a.s. Bratislava

Obec Michalová

01.05.2012

Komisionárska zmluva

024/2012

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava

Obec Michalová

14.05.2012

Poistná zmluva

025/2012

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava

Obec Michalová

16.06.2012

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory

026/2012

0,00 EUR

Partnerstvo Muránska planina-Čierny Hron, Tisovec

Obec Michalová

18.06.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

027/2012

0,00 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Michalová

Obec Michalová

30.04.2012

Dohoda o spoločnom prevádzkovaní posilňovne

028/2012

0,00 EUR

Viktor Hrnčiarik, Michalová, Hrable 19

Obec Michalová

31.05.2012

Nájomná zmluva na pozemok

029/2012

0,00 EUR

Pasienkové spoločenstvo býv. osadníkov Michalová

Obec Michalová

20.06.2012

Dohoda o spoločnom prevádzkovaní posilňovne

030/2012

0,00 EUR

Viktor Hrnčiarik, Michalová, Hrable 19

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: