Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2012

Kúpna zmluva

031/2012

0,00 EUR

SR - Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

Obec Michalová

08.07.2012

Zmluva o dielo

032/2012

0,00 EUR

Renovia, s.r.o. Lieskovec

Obec Michalová

18.07.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov

033/2012

0,00 EUR

Monika Skalošová, Polomka, Komenského 13

Obec Michalová

08.07.2012

Dodatok o poskytovaní služieb

034/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislva

Obec Michalová

08.07.2012

Dodatok o poskytovaní služieb

035/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislva

Obec Michalová

11.07.2012

Darovacia zmluva

036/2012

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno, s.r.o

Obec Michalová

16.07.2012

Zmluva o spolupráci

037/2012

0,00 EUR

Ján Botto, Dolná Mičiná 9

Obec Michalová

14.05.2012

Zmluva o poskytovaní služieb

037/2012

0,00 EUR

Ing. Eva Kútiková-auditorka, Slovenská Ľupča

Obec Michalová

28.06.2012

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

038/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s. Bratislava

Obec Michalová

28.06.2012

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

039/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s. Bratislava

Obec Michalová

28.06.2012

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

040/2012

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s. Bratislava

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

041/2012

0,00 EUR

Mária Blaženiaková, Hrádza 9, Michalová

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

042/2012

0,00 EUR

Mária Pindiaková, Trosky 55, Michalová

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

043/2012

0,00 EUR

Lucia Ťažká, Potočná 56, Michalová

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

044/2012

0,00 EUR

Ľudmila Markovičová, Nám.republiky 19, Lučenec

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

045/2012

0,00 EUR

Cecília Trojanová, Hrable 76, Michalová

Obec Michalová

26.07.2012

Zmluva o prenájme

046/2012

0,00 EUR

Viera Bačová, Trosky 11, Michalová

Obec Michalová

23.07.2012

Zmluva o prenájme

047/2012

0,00 EUR

Kamila Bednáriková, Hradby 3, Brezno

Obec Michalová

23.07.2012

Zmluva o dielo

048/2012

0,00 EUR

Ing. Arch.Igor Faško, Mýto pod Ďumbierom

Obec Michalová

23.07.2012

Zmluva o nájme

049/2012

0,00 EUR

hudobná skupina STOP-ka, Michalová

Obec Michalová

14.06.2012

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

050/2012

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

01.07.2012

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

051/2012

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

01.07.2012

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

052/2012

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

01.08.2012

Zmluva o spoločenskej akcii

053/2012

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

29.07.2012

Kúpna zmluva

054/2012

0,00 EUR

XXX

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: