Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

015/2013

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, 97701 Brezno

Obec Michalová

30.05.2013

Úrazové poistenie

016/2013

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

10.06.2013

Zmluva o prenájme hrobového miesta

017/2013

0,00 EUR

Štefan Hajko

Obec Michalová

09.06.2013

Zmluva o prenájme hrobového miesta

018/2013

0,00 EUR

Milan Giertl

Obec Michalová

16.06.2013

Dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku

019/2013

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, 97701 Brezno

Obec Michalová

19.06.2013

Zmluva na poskytnutie finančých prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

021/2013

0,00 EUR

Centrum voľného času, Školská 7. 977 01 Brezno

Obec Michalová

07.07.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta

022/2013

0,00 EUR

Janka Rýglová

Obec Michalová

19.06.2013

Zmluva o odvoze KO

023/2013

0,00 EUR

Ekológ Brezno

Obec Michalová

24.06.2013

Darovacia zmluva

024/2013

0,00 EUR

NRSR

Obec Michalová

27.06.2013

Kúpna zmluva

025/2013

0,00 EUR

Jarmila Bohušová

Obec Michalová

04.06.2013

Kúpna zmluva

026/2013

0,00 EUR

Luštiak Milan

Obec Michalová

30.07.2013

Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe

027/2013

0,00 EUR

UPSVaR Brezno

Obec Michalová

15.08.2013

Zmluva o poskytnutie finančného príspevku

028/2013

0,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Michalová

12.08.2013

Darovacia zmluva

029/2013

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno

Obec Michalová

17.08.2013

Zmulva o spolupráci

030/2013

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Michalová

27.08.2013

Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu

031/2013

0,00 EUR

SPP Mlynské Nivy 44/A Bratislava 1

Obec Michalová

29.08.2013

Dodatok k zmnuve o verejných službách

032/2013

0,00 EUR

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62, Bratislava

Obec Michalová

12.09.2013

Zmluva o dielo

033/2013

0,00 EUR

Lechstav s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov

Obec Michalová

20.08.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu

034/2013

0,00 EUR

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, Daxnerova 1112 1,980 61 Tisovec

Obec Michalová

09.09.2013

Dohoda o vykonaní praxe

035/2013

0,00 EUR

Obchodná akadémia, Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica

Obec Michalová

30.09.2013

Nájomná zmluva

036/2013

0,00 EUR

Flexicom s.r.o., Prachatická 1798/19, 960 01 Zvolen

Obec Michalová

01.09.2013

Zmluva o dodávke školského ovocia

037/2013

0,00 EUR

Hook Toryská 6, 040 11Košice

Obec Michalová

10.10.2013

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

038/2013

0,00 EUR

Správa katastra Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obec Michalová

30.09.2013

Zmluva o dielo

039/2013

0,00 EUR

Ing.Arch. Ivan Faško, Mýto pod Ďumbierom 318, 976 44

Obec Michalová

19.11.2013

Kúpna zmluva

040/2013

0,00 EUR

František Kostka, Hrádza 132, Michalová

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: