Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2015

Kúpna zmluva

021/2015

0,00 EUR

Alžbeta Vagadayová, rod. Knošková, Malinovského 30, 977 01 Brezno

Obec Michalová

01.07.2015

Nájomná zmluva

020/2015

0,00 EUR

Imgrid Adameková, Hrádza 51, 976 57 Michalová

Obec Michalová

30.06.2015

Nájomná zmluva

019/2015

0,00 EUR

František Adamek, Staničná 4, 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

29.06.2015

Zmluva o dotáciách

017/2015

0,00 EUR

BBSK, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obec Michalová

29.06.2015

Nájomná zmluva Félix

018/2015

0,00 EUR

Félix Veverka, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

15.06.2015

Nájomná zmluva

016/2015

0,00 EUR

Elena Grendelová, Hrádza 14, 976 57 Michalová

Obec Michalová

14.06.2015

Dotácia z rozpočtu obce

015/2015

0,00 EUR

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Obec Michalová

10.06.2015

Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

012/2015

0,00 EUR

Občianske združenie Archa Michalová, Trosky 3, Michalová

Obec Michalová

10.06.2015

Zmluva č. 3. dotácie z rozpočtu obce MŠ

013/2015

0,00 EUR

Rodičovské združenie pi MŠ, Hrable č. 1, Michalová

Obec Michalová

10.06.2015

Nájomná zmluva

014,1/2015

0,00 EUR

František Vojtas, Hrable 23, Michalová

Obec Michalová

10.06.2015

Zmluva na dodávku škoského ovocia a zeleniny

014/2015

0,00 EUR

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice

Obec Michalová

24.05.2015

Kúpna zmluva

011/2015

0,00 EUR

Železiarne Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Obec Michalová

13.05.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

010/2015

0,00 EUR

Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča

Obec Michalová

03.05.2015

Nájomná zmluva P.Polhora

009/2015

0,00 EUR

Spojená škola, Pohronská Polhora, Hlavná 1. 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

29.04.2015

Nájomná zmluva

008/2015

0,00 EUR

Flexicom, Prachatická 1978/19, Zvolen 960 01

Obec Michalová

18.03.2015

DODATOK_č1 Made

007/2015

0,00 EUR

MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica

Obec Michalová

09.03.2015

Dodatok k zmluve č.1

004/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

09.03.2015

Dodatok k zmluve č. 2

005/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

09.03.2015

Dodatok k zmluve č. 3

006/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom, Bajkalská 26, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

26.02.2015

Nájomná zmluva

004,1/2015

0,00 EUR

DOMKA, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Obec Michalová

16.01.2015

Zmluva o pripojení do distrib. sústavy

001/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Michalová

16.01.2015

Zmluva o pripojení

002/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Michalová

16.01.2015

Zmluva o pripojení

003/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 2927/8

Obec Michalová

29.12.2014

Kúpna zmluva

050/2014

0,00 EUR

Michal Vraniak, Viera Cabanová, Anna Huňová, Božena Vraniaková, Ladislav Domok

Obec Michalová

18.12.2014

Vyhodnotenie dohody

048/2014

0,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: