Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2014

Dodatok k zmluve

023/2014

0,00 EUR

COOP Jednota, Nám M.R. Štefánika 44/52, Brezno

Obec Michalová

02.07.2014

Licenčná zmlua

024/2014

0,00 EUR

SOZA, Rasrislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Michalová

02.07.2014

DOHODA

025/2014

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, 9771 01 Brezno

Obec Michalová

02.07.2014

Zmluva

026/2014

0,00 EUR

MPCH, DAXNEROVA 1112 1, 980 61 Tisovec

Obec Michalová

22.06.2014

Zmluva Lesy Slovenskej republiky, š.p.

022/2014

0,00 EUR

Lesy S.R. Nám SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Obec Michalová

16.06.2014

Nájomná zmluva

021/2014

0,00 EUR

Nosáľ Miloslav,Hrádza106/89 976 57 Michalová

Obec Michalová

04.06.2014

Kúpna zmluva

020/2014

0,00 EUR

KIKA nábytok Slovensko, Zvolenská cesta 30G, 97405 Banská Bystrica

Obec Michalová

20.05.2014

Zmluva, školské ovocie

018/2014

0,00 EUR

Hook, Toryská cesta 6, 040 11 Košice

Obec Michalová

20.05.2014

Zmluva DOMKA

019/2014

0,00 EUR

DOMKA, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Obec Michalová

13.05.2014

Zmluva MPC

017/2014

0,00 EUR

MPC Horná 97 975 46 Banská Bystrica

Obec Michalová

10.05.2014

Zmluva o dielo

017,5/2014

0,00 EUR

Divadelný súbor DAXNER, Mestký úrad Tisovec, Nám. Dr. Clemetisa 1, 980 61 Tisovec

Obec Michalová

29.04.2014

Nájomná zmluva flexicom

009/2015

0,00 EUR

Flexicom s.r.o., Prachatická 1798/19, 960 01 Zvolen

Obec Michalová

09.04.2014

Dohoda o dopĺňani knižného fondu

014/2014

0,00 EUR

VKMK, Lazovná 28, 974 01 Banská Bystrica

Obec Michalová

06.04.2014

Zmluva o dielo

013/2014

0,00 EUR

SOMI Systems, Lazovná 69, 974 04 Banská Bystrica

Obec Michalová

31.03.2014

Nájomná zmluva

015/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable 58, Michalová

Obec Michalová

31.03.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

016/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable 58, Michalová

Obec Michalová

11.03.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorv

010/2014

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable 53, Michalová 976 57

Obec Michalová

10.03.2014

Poistná zmluva

011/2014

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

04.03.2014

Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z inform. systému katastra nehnuteľnosti

008/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav BA, Chlumeckého 4, 827 45, Bratislava

Obec Michalová

04.03.2014

Dohoda o poskytnuti finančného príspevku na aktivčnú činnosť

009/2014

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, 97701 Brezno

Obec Michalová

02.03.2014

Dotácia Archa Michalová

006/2014

0,00 EUR

OZ Archa Michalová, Trosky 3, Michalová

Obec Michalová

02.03.2014

Dotácia RZ pri MŠ

007/2014

0,00 EUR

RZ pri MŠ Michalová, Hrable č. 1, Michalová

Obec Michalová

17.02.2014

Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti

004/2014

0,00 EUR

Juraj Vnenčák - CUBICOM, Starohorská 6156/70, 974 11 Banská Bystrica

Obec Michalová

17.02.2014

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme

005/2014

0,00 EUR

Juraj Vnenčák CUBICOM, Starohorská 6156/70, 974 00 Banská Bystrica

Obec Michalová

16.02.2014

Dodoatok k zmluve o odkladaní odpadu

003/2014

0,00 EUR

Sekológ Brezno Tisovská cesta 38. 977 01 Brezno

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: