Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.06.2015

Zmluva na dodávku škoského ovocia a zeleniny

014/2015

0,00 EUR

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice

Obec Michalová

14.06.2015

Dotácia z rozpočtu obce

015/2015

0,00 EUR

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Obec Michalová

15.06.2015

Nájomná zmluva

016/2015

0,00 EUR

Elena Grendelová, Hrádza 14, 976 57 Michalová

Obec Michalová

29.06.2015

Zmluva o dotáciách

017/2015

0,00 EUR

BBSK, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obec Michalová

29.06.2015

Nájomná zmluva Félix

018/2015

0,00 EUR

Félix Veverka, Bány č. 7, 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

30.06.2015

Nájomná zmluva

019/2015

0,00 EUR

František Adamek, Staničná 4, 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

01.07.2015

Nájomná zmluva

020/2015

0,00 EUR

Imgrid Adameková, Hrádza 51, 976 57 Michalová

Obec Michalová

07.07.2015

Kúpna zmluva

021/2015

0,00 EUR

Alžbeta Vagadayová, rod. Knošková, Malinovského 30, 977 01 Brezno

Obec Michalová

21.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov

022/2015

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa a.s., Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Obec Michalová

15.07.2015

Nájomná zmluva

023/2015

0,00 EUR

Eleonóra Albertyoá, Hrable 58, Michalová

Obec Michalová

27.07.2015

Nájomná zmluva Albertyová

024,1/2015

0,00 EUR

Eleonóra Albertová, Hrable 58, 976 57 Michalová

Obec Michalová

15.07.2015

Nájomná zmluva

024/2015

0,00 EUR

Michal Heiler,Hlavná 58, 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

28.07.2015

Nájomná zmluva

026/2015

0,00 EUR

Marta Kvietková, Trosky 16/A, 976 57 Michalová

Obec Michalová

06.08.2015

Nájomná zmluva Goceliaková

027/2015

0,00 EUR

Lenka Goceliaková, Potočná 2, 976 57 Michalová

Obec Michalová

06.08.2015

Darovacia zmluva lesy mesta Brezno

028/2015

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno, Nám M.R. Štefánika, 977 01 Brezno

Obec Michalová

20.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

030/2015

0,00 EUR

Roman Veverka, Kolkáreň 29/36, 976 81 Podbrezová

Obec Michalová

20.08.2015

Zmluva o spolupráci

031/2015

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Michalová

26.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

032/2015

0,00 EUR

Ružena Kurtíková, Rohozná č. 45., 976 56 Pohronská Polhora

Obec Michalová

30.08.2015

Nájomná zmluva Ing. Stanislav Rosiar

033,1/2015

0,00 EUR

Ing. Stanislav Rosiar, Dolný rad č. 22, 976 57 Michalová

Obec Michalová

03.09.2015

Dohoda

033/2015

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Obec Michalová

03.09.2015

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

034/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

03.09.2015

Dodatok k zmluve

035/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62, Bratislava

Obec Michalová

02.09.2015

Súhlas so spracúvaním údajov

036/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Michalová

10.09.2015

Nájomná Zmluva Eleonóra Albertyová

037/2015

0,00 EUR

Eleonóra Albertyová, Hrable 58, Michalová 976 57

Obec Michalová

22.09.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

038/2015

0,00 EUR

Partnerstvo MPCH, Daxneroa 1112 1, 980 61 Tisovec

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: