Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.02.2014

Dodatok k zmluve o dielo

012/2014

0,00 EUR

Lechstav s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov

Obec Michalová

02.02.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

002/2014

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4 B, 010 47 Žilina

Obec Michalová

23.01.2014

Dohoda o vykonávaní drobných obecných prácach

001/2014

0,00 EUR

UPSVAR, Rázusova 40, Brezno

Obec Michalová

03.12.2013

Dohoda o spoločnom užívaní lesnej cesty

044/2013

0,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky š.p., Mesto Tisovec,. Obec Pohronská Polhora, Obec Michalová

Obec Michalová

01.12.2013

Nájomná zmluva

043/2013

0,00 EUR

Pavol Hajduk, Hrádza 40, 976 57 Michalová

Obec Michalová

01.12.2013

Kúpna zmluva

045/2013

0,00 EUR

Chrien spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen

Obec Michalová

24.11.2013

Kúpna zmluva

042/2013

0,00 EUR

Jaroslav Tisovčík a manželka, Horný rad 20, Michalová 976 57

Obec Michalová

21.11.2013

Kúpna zmluva

041/2013

0,00 EUR

Ida Zajaková, Potočná 23, Michalová 976 57

Obec Michalová

19.11.2013

Kúpna zmluva

040/2013

0,00 EUR

František Kostka, Hrádza 132, Michalová

Obec Michalová

10.10.2013

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

038/2013

0,00 EUR

Správa katastra Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obec Michalová

30.09.2013

Nájomná zmluva

036/2013

0,00 EUR

Flexicom s.r.o., Prachatická 1798/19, 960 01 Zvolen

Obec Michalová

30.09.2013

Zmluva o dielo

039/2013

0,00 EUR

Ing.Arch. Ivan Faško, Mýto pod Ďumbierom 318, 976 44

Obec Michalová

12.09.2013

Zmluva o dielo

033/2013

0,00 EUR

Lechstav s.r.o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov

Obec Michalová

09.09.2013

Dohoda o vykonaní praxe

035/2013

0,00 EUR

Obchodná akadémia, Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica

Obec Michalová

01.09.2013

Zmluva o dodávke školského ovocia

037/2013

0,00 EUR

Hook Toryská 6, 040 11Košice

Obec Michalová

29.08.2013

Dodatok k zmnuve o verejných službách

032/2013

0,00 EUR

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62, Bratislava

Obec Michalová

27.08.2013

Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu

031/2013

0,00 EUR

SPP Mlynské Nivy 44/A Bratislava 1

Obec Michalová

20.08.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu

034/2013

0,00 EUR

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, Daxnerova 1112 1,980 61 Tisovec

Obec Michalová

17.08.2013

Zmulva o spolupráci

030/2013

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Michalová

15.08.2013

Zmluva o poskytnutie finančného príspevku

028/2013

0,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Michalová

12.08.2013

Darovacia zmluva

029/2013

0,00 EUR

Lesy mesta Brezno

Obec Michalová

30.07.2013

Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe

027/2013

0,00 EUR

UPSVaR Brezno

Obec Michalová

07.07.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta

022/2013

0,00 EUR

Janka Rýglová

Obec Michalová

27.06.2013

Kúpna zmluva

025/2013

0,00 EUR

Jarmila Bohušová

Obec Michalová

24.06.2013

Darovacia zmluva

024/2013

0,00 EUR

NRSR

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: