Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237/2020

077_2020

17,00 EUR

František Riedlmajer

Obec Michalová

08.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 210/2020

076_2020

10,00 EUR

František Riedlmajer

Obec Michalová

08.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I376

075_2020

neuvedená

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Michalová

01.10.2020

Dodatok k poistnej zmluve č. 6811632367

074_2020

neuvedená

Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8,811 05,Bratislava 1

Obec Michalová

30.09.2020

Zmluva o dielo č. z. zhotoviteľa 20981054

073_2020

111 283,44 EUR

Metrostav DS a. s.

Obec Michalová

28.09.2020

Zmluva o uložení zeminy

072_2020

43 666,29 EUR

COMBIN Banská Štiavnica , s.r.o

Obec Michalová

16.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2020

071_2020

neuvedená

Katarína Krišková

Obec Michalová

02.09.2020

Zmluva o bežnom účte

070_2020

neuvedená

Slovenská Sporiteľňa a.s.

Obec Michalová

31.08.2020

Zmluva o dielo

069_2020

105 022,80 EUR Stopäťtisícdvadsaťdva EUR a osemdesiat centov

Doprastav a.s.

Obec Michalová

31.08.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

068_2020

neuvedená

Jozef Telka

Obec Michalová,Trosky 218/1,976 57,Michalová

21.08.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

067_2020

neuvedená

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Michalová

17.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/2020

066_2020

17,00 EUR

Martin Hajdu

Obec Michalová,Trosky 218/1,976 57,Michalová

12.08.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2020

065_2020

neuvedená

Ján Kubizniak

Obec Michalová

27.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2020

064_2020

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

24.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2020

063_2020

neuvedená

MUDR. Jana Marková

Obec Michalová

17.07.2020

Kúpna zmluva

062_2020

804,78 EUR

Ing. Miroslava Majchútová

Obec Michalová

16.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 307/2020

061_2020

neuvedená

Ing. Igor Javorčík

Obec Michalová

16.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 306/2020

060_2020

17,00 EUR

Ing. Igor Javorčík

Obec Michalová

15.07.2020

Kúpna zmluva

059_2020

1 965,00 EUR

Ing. Miloš Dekrét

Obec Michalová

13.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

058_2020

125 682,02 EUR

Obec Michalová

Ministerstvo životného prostredia SR

30.06.2020

Dohoda č. 20/28/012/4

057_2020

neuvedená

Obec Michalová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

25.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR

056_2020

3 000,00 EUR

Obec Michalová

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

16.06.2020

Úrazové poistenie č. 5190053073

055_2020

6,50 EUR

Obec Michalová

Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8,811 05,Bratislava 1

16.06.2020

Dodatok č. 7

054_2020

7 176,16 EUR

Obec Michalová

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica

15.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 450/2019

053_2020

17,00 EUR

Anna Betková

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: