Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.09.2019

Zmluva o spoločnom investovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní kanalizácie a ČOV

090_2019

Neuvedené

Obec Pohronská Polhora

Obec Michalová

27.09.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní NFP č.z. OPKZP- PO1-SC111_2017_23/43

089_2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Michalová

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

088_2019

8 000,00 EUR

Úrad vlády SR, Nám slobody 1, 831 70 Bratislava

Obec Michalová

23.09.2019

Zmluva o dielo

087_2019

15 000,00 EUR

CUBICOM s.r.o

Obec Michalová

20.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

086_2019

Neuvedené

Ján Kostka

Obec Michalová

18.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.357/2019

085_2019

10,00 EUR

Anna Vraniová, Hrable, 976 57 Michalová

Obec Michalová

17.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.345/2019

084_2019

17,00 EUR

Alena Bátoryová

Obec Michalová

17.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.512/2019

083_2019

3,50 EUR

Blažej Šimkovič, Michalová

Obec Michalová

17.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.513/2019

082_2019

10,00 EUR

Eva Boháčiková

Obec Michalová

16.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.269/2019

081_2019

10,00 EUR

Vladimír Lasica PhDr.

Obec Michalová

13.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.382/2019

077_2019

10,00 EUR

Jana Herichová

Obec Michalová

13.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.125/2019

076_2019

10,00 EUR

Jana Herichová

Obec Michalová

13.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.114/2019

075_2019

10,00 EUR

Jana Herichová

Obec Michalová

13.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.77/2019

074_2019

10,00 EUR

Božena Veverková, Hrable č. 69 976 57 Michalová

Obec Michalová

11.09.2019

Kúpna zmluva

073_2019

280,00 EUR

Štefan Blaschke

Obec Michalová

11.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2019

072_2019

Neuvedené

Mária Nováková

Obec Michalová

13.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2019

080_2019

Neuvedené

Alena Bátoryová

Obec Michalová

10.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.399/2019

071_2019

17,00 EUR

Igor Ondris

Obec Michalová

19.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.245/2019

060_2019

10,00 EUR

Miroslav Marko

Obec Michalová

06.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 18/2019

070_2019

10,00 EUR

Katarína Krišková

Obec Michalová

13.09.2019

Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/01300/002

079_2019

Neuvedené

SOZA

Obec Michalová

28.08.2019

Zmluva o nájme nebytových preistorov 17/2019

069_2019

Neuvedené

Martina Kurtíková

Obec Michalová

28.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.132/2019

064_2019

10,00 EUR

Marian Uram

Obec Michalová

28.08.2019

Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302041N018-421-19

063_2019

3 490 109,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Michalová

28.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.75/2019

068_2019

10,00 EUR

Marian Uram

Obec Michalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: