Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

erb

OBEC Michalová – Obecný úrad, Trosky č. 1,   976 57  Michalová

 

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v obci Michalová na návrh vlastníkov budovy, podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom:

 

23.06.2020 trvalý pobyt občanom:

 

Miroslava Skalošová, nar. 21.07.2000

Tomáš Veverka, nar. 02.04.2019

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

 

na adrese: Michalová, Hrable 387/70

 

            Miestom nového trvalého pobytu je:     Obec Michalová.

 

 

 

V Michalovej

Dňa: 23.06.2020

 

 

                                                                                   Jana Herichová

Prednostka obecného úradu

 

 

 

 

 

 

 

Na úradnej tabuli obce vyvesené dňa: 23.06.2020

 

Z úradnej tabuli zvesené dňa: ................................

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 24. 6. 2020

Dátum zvesenia: 10. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť