Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 412x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 454x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 372x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 386x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 451x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 426x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 378x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 351x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 334x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 340x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 382x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 334x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 184x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 207x

PHSR 2007 - 2013 Stiahnuté: 42x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 370x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 338x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 349x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 319x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 217x

Stránka