Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 464x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 528x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 415x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 426x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 496x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 470x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 420x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 393x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 380x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 389x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 438x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 377x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 226x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 249x

PHSR 2007 - 2013 Stiahnuté: 108x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 406x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 372x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 394x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 374x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 254x

Stránka