Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 13x | 01.10.2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 4x | 01.10.2021

VZN 1/2020 Stiahnuté: 113x | 15.02.2021

VZN 2/2020 Stiahnuté: 77x | 15.02.2021

VZN 4/2020 Stiahnuté: 85x | 15.02.2021

VZN 3/2020 Stiahnuté: 75x | 15.02.2021

2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 187x | 19.12.2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 215x | 23.10.2019

Dodatok č.2 k cenníku k Cenníku č. 1 /2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 265x | 13.06.2019

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 197x | 08.06.2018

VZN_8_2011 Stiahnuté: 200x | 08.06.2018

VZN_7_2011 Stiahnuté: 184x | 08.06.2018

VZN_6_2011 Stiahnuté: 215x | 08.06.2018

VZN_3_2012 Stiahnuté: 194x | 08.06.2018

VZN_3_2011 Stiahnuté: 189x | 08.06.2018

VZN_2_2012 Stiahnuté: 190x | 08.06.2018

VZN_2_2011 Stiahnuté: 196x | 08.06.2018

VZN_02_2010 Stiahnuté: 207x | 08.06.2018

VZN_01_2010 (1) Stiahnuté: 215x | 08.06.2018

VZN pes 2015 Stiahnuté: 200x | 08.06.2018

Stránka