Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnice Obecného zastupiteľstva 2020

Zápisnica obce Michalová zo dňa 8.6.2020 Stiahnuté: 10x

Zápisnice Obecného zastupiteľstva 2019

Zápisnica obce Michalová zo dňa 6.februára 2019 Stiahnuté: 276x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 29. apríla 2019 Stiahnuté: 111x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 27.júna 2019 Stiahnuté: 132x

Z á p i s n i c a obce Michalová konaného dňa 12. augusta 2019 Stiahnuté: 67x

Z á p i s n i c a obce Michalová konaného dňa 4. novembra 2019 Stiahnuté: 81x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 2.decembra 2019 Stiahnuté: 57x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 16.decembra 2019 Stiahnuté: 97x

Zápisnice Obecného zastupiteľstva 2018

Zápisnica obce Michalová zo dňa 13.marca 2018 Stiahnuté: 387x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 17.mája 2018 Stiahnuté: 324x

Z á p i s n i c a obce Michalová zo dňa 26. júla 2018 Stiahnuté: 362x

Z á p i s n i c a obce Michalová zo dňa 30. augusta 2018 Stiahnuté: 214x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 22.októbra 2018 Stiahnuté: 350x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 15.decembra 2018 Stiahnuté: 317x

Zápisnica obce Michalová zo dňa 10.decembra 2018 Stiahnuté: 208x

ROK 2020

Uznesenie z dňa 8.6.2020 Stiahnuté: 6x

ROK 2019

Uznesenia obce Michalová zo dňa 6.februára 2019 Stiahnuté: 198x

Uznesenia obce Michalová zo dňa 29.apríla 2019 Stiahnuté: 98x

Uznesenia obce Michalová zo dňa 27.júna 2019 Stiahnuté: 109x

Uznesenia obce Michalová zo dňa 12.augusta 2019 Stiahnuté: 62x

Stránka