Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Oznamy

Výzva

Výzva pre občanov, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu – pripojenie do konca roka 2023

 

Obec Michalová vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby svoje nehnuteľnosti pripojili na verejnú kanalizáciu do konca roka 2023.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Z dôvodu nesplnenia povinnosti uvedenej v uvedenej v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení obec bude nútená predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad Brezno, odbor Životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Za takýto priestupok Okresný úrad Brezno, životné prostredie, môže udeliť pokutu do výšky 331 €.

Podľa § 36 ods. 4 Zák. č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí podľa § 77 ods. 1 písm. p) zákona č. 364/2004 Z.z. ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§36 ods.4). Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 €.

Postup pripájania sa nájdete na webovej stránke obce www.michalova.sk. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci na Obecnom úrade v Michalovej počas úradných hodín.

Bližšie informácie môžete žiadať mailom, alebo telefonicky:

oumichalova@michalova.sk

048/6199157

výkup zberového papiera

Výkup zberového papiera za protihodnotu

Dátum: 28. 9. 2023

Spoločnosť Ľupčianka s. r. o. organizuje výkup zberového papiera za protihodnotu (toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky, servítky). Zber sa uskutoční dňa 3.10.2023 od 15:00 do 15:45 hod. na parkovisku za COOP Jednota.

zber textilu

Zbierka použitého oblečenia, textilu, obuvi a hračiek

Dátum: 28. 9. 2023

Vyhlasujeme zbierku použitého oblečenia, textilu, obuvi a hračiek, ktorá sa uskutoční v termíne od 2.10.2023 do 6.10.2023 v bude Kultúrneho domu v Michalovej.

zber odpadov

Kalendárový zber odpadov

Dátum: 28. 9. 2023

Vážení občania, termíne od 2.10.2023 do 6.10.2023
bude v našej obci prebiehať kalendárový zber odpadov.

VÝZVA PRE OBČANOV 1

VÝZVA PRE OBČANOV

Dátum: 27. 9. 2023

Výzva pre občanov, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu.

kanalizacia

Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

Dátum: 27. 9. 2023

Postup pripájania a potrebné tlačivá nájdete v prílohách.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať priamo na OcÚ Michalová, kontakt: 0903561808, 0911858681, 0486199157.

pošta

Pošta Michalová - oznámenie o zmene hodín pre verejnosť

Dátum: 27. 9. 2023

Vážení občania, Slovenská pošta v Michalovej oznamuje občanom, že od 1.10.2023 dochádza na pošte Michalová k zmene hodín pre verejnosť.

Lekáreň

Lekáreň v Pohronskej Polhore zatvorená

Dátum: 25. 9. 2023

Vážení občania, Lekáreň v Pohronskej Polhore oznamuje,
že v dobe od 26. do 28.9.2023 vrátane bude zatvorená.

Optika

OPTIKA ANPEK ponúka možnosť vyhotovenia okuliarov

Dátum: 20. 9. 2023

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa 22.9.2023 od 10:00 hod. do 10:45 hod. v Dome služieb v Michalovej ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti.

prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 19. 9. 2023

Vážení občania,
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v termíne od : 25.09.2023 od 08:00 do 25.09.2023 do 12:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny na ul. Hrable.

Lekáreň zatvorená 1

Zmena otváracích hodín lekárne v Pohronskej Polhore

Dátum: 14. 9. 2023

Vážení občania,
lekáreň v Pohronskej Polhore bude DO ODVOLANIA otvorená len PONDELOK, STREDA, PIATOK.

#

Futbalové stretnutie

Dátum: 14. 9. 2023

Telovýchovná jednota Slovan Michalová oznamuje športovej verejnosti, že dňa 17.9.2023, t.j. v nedeľu o 15,00 hod., na ihrisku za Uličkou, odohrá družstvo dospelých majstrovské futbalové stretnutie s futbalovým klubom TJ Podkonice "B".

Súťaž

Súťaž o najkrajšie výtvarné dielo 2023

Dátum: 13. 9. 2023

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín“.

Komunálny odpad

Zber komunálneho odpadu

Dátum: 13. 9. 2023

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu bude vo štvrtok 14. septembra 2023, nakoľko v piatok, 15. septembra, je štátny sviatok.

futbalové stretnutie

Futbalové stretnutie

Dátum: 7. 9. 2023

Telovýchovná jednota Slovan Michalová oznamuje športovej verejnosti, že dňa 10.9.2023 - t. j. v nedeľu, odchádza družstvo dospelých odohrať majstrovské futbalové stretnutie s TJ Poniky. Odchod je o 13:45 hod. Začiatok stretnutia je o 15:30 hod.


JDS

Letné krajské športové hry seniorov v Michalovej

Dátum: 5. 9. 2023

Krajská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska B. Bystrica, Okresná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Brezne v spolupráci s obcou Michalová zastúpenou starostkou obce Ing. Teréziou Tisovčíkovou Vás pozýva na Letné krajské športové hry seniorov v Michalovej dňa 6. septembra 2023.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 4. 9. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne
o d v o l á v a "čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" v územnom obvode okresu Brezno od 31.8.2023, od 7.00 hod.

spojená škola

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dátum: 30. 8. 2023

Spojená škola v Pohronskej Polhore srdečne pozýva malých aj veľkých na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.30 pred budovou školy. Prváčikovia, nezabudnite na školskú aktovku/tašku!

Materská škola

Materská škola v Michalovej oznamuje

Dátum: 30. 8. 2023

Riaditeľka Materskej školy v Michalovej oznamuje rodičom, že školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 4. septembra 2023 v čase od 6.30 hod.

Vodičský preukaz

Polícia upozorňuje - výmena vodičského preukazu

Dátum: 30. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke "Vodičské preukazy vydané od 1.januára 2004 sú platné do 31.decembra 2023"

Logo

Všeobecný lekár oznamuje

Dátum: 24. 8. 2023

Ambulancia MUDr. Erika Mikloška v Pohronskej Polhore oznamuje

Cestovný poriadok ŽSR

Dátum: 10. 8. 2023

Cestovný poriadok ŽSR - železničná stanica Michalová

Výsledková listina Jarného lesného behu v Michalovej

Dátum: 19. 6. 2023

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na Silvestrovský beh :-)

Logo

Domáca ošetrovateľská liečba

Dátum: 2. 5. 2023

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOSTYCIAKOVA ponúka privátne ošetrovateľské služby šité na mieru na základe vzájomnej dohody. Objednajte sa telefonicky 0948 218 108 alebo mailom na adostyciakova@gmail.com.

Interná ambulancia zatvorená

Dátum: 5. 4. 2023

NsP Brezno, n.o. oznamuje, že od 3.4.2023 na internej ambulancii nebude ordinovať lekár a to z personálnych dôvodov až do odvolania. Na ambulancii bude prítomná zdravotná sestra, preskripcia liekov bude zabezpečená v bežný pracovný deň od 9:00 do 12:00 , telefonicky na t. č. 048/2820 459.

Bezplatné dlhové poradenstvo v Brezne

Dátum: 31. 3. 2023

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom „BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADENSTVO.“
Pobočka Bezplatnej dlhovej poradne bola zriadená aj v Brezne, Rázusova ulica č. 51, 2. poschodie /oproti budovy Úradu práce/ a je otvorená každý pracovný deň.

Nestrať prácu, vzdelávaj sa!

Dátum: 22. 3. 2023

Radi by sme Vás informovali o prebiehajúcom projekte s názvom Nestrať prácu vzdelávaj sa. Tento projekt dáva príležitosť priamo jednotlivcom - zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie.

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Dátum: 22. 3. 2023

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2023

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Dátum: 21. 2. 2023

Na obaloch si všímajme symboly o triedení

Za rozhodnutím, v ktorom kontajneri nakoniec obal od syra skončí, však v konečnom dôsledku stojí spotrebiteľ. Preto je dôležité, aby bola verejnosť dobre informovaná o správnom triedení obalov.

3. vydanie Spravodaja "Hlásky z MASky" v roku 2021 1

Spravodaj "Hlásky z MASky" v roku 2022

Dátum: 13. 2. 2023

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vydáva Spravodaj "Hlásky z MASky".

Vydanie 4/2022.

Nastúpte do vlaku s platným lístkom

Železnična spoločnosť Slovensko a.s. informuje občanov o možnostiach zakúpenia lístkov

Dátum: 24. 1. 2023

Verejná doprava je nevyhnutnou súčasťou kvalitného života, preto si Vám dovoľujeme predstaviť spôsoby ako bezpečne a spoľahlivo využiť verejnú železničnú dopravu. V prílohe nájdete osobný list, ako aj všetky užitočné informácie pre občanov pre využívanie vlakových spojení ZSSK.

Výsledková listina XXIV. ročníka Silvestrovského behu v Michalovej

Dátum: 4. 1. 2023

Výsledková listina XXIV. ročníka Silvestrovského behu v Michalovej.

Ďakujeme všetkým za účasť.

Kompletné výsledky do samosprávy obce

Dátum: 31. 10. 2022

Kompletné výsledky do samosprávy obce

Výsledky do samosprávy obce

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky do samosprávy obce

Domáce násilie

Pomoc obetiam domáceho násilia

Dátum: 18. 10. 2022

V priebehu posledných rokov, obzvlášť počas epidémie koronavírusu a následných opatrení, bol zaznamenaný výrazný nárast prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia, ktorého obeťou sú najmä ženy a ich deti.

ENVI-PAK

Ak správne triedime, svet je krajší!

Dátum: 23. 11. 2021

Tentokrát sme pre vás opäť pripravili zábavnejšiu formu vzdelávania. Krátke a hravé vzdelávacie videá s názvom Čo kam patrí?, v ktorých rozoberáme problematické druhy odpadov, pri ktorých občania často zaváhajú, do ktorého kontajnera alebo vreca ich vhodiť.

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci pred kostolom 1

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci pred kostolom

Dátum: 22. 11. 2021

Sv. Ján Krstiteľ nás vyzýva: „Prípravte cestu Pánovi.“
Všetkých pozývame na slávnostné požehnanie a zapálenie prvej sviečky na adventnom venci pred kostolom, ktoré bude v sobotu t.j.27.11.2021
o 17.45 hod.

Polícia upozorňuje 1

Polícia upozorňuje

Dátum: 27. 9. 2021

VYZÝVAME CHODCOV

Doručovanie občianskych preukazov 1

Doručovanie občianskych preukazov

Dátum: 31. 8. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude občanom do 15 rokov a občanom nad 65 rokov, prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty a. s., zasielať občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s čipom.

Upozornenie pre naše deti 1

Upozornenie pre naše deti

Dátum: 2. 6. 2021

Vážení občania,
s nástupom letných prázdnin stúpa aj dopravná nehodovosť.

Vyzvi srdce k pohybu 1

Vyzvi srdce k pohybu

Dátum: 10. 5. 2021

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR.
Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI.

Daňové rozhodnutia a platby za vodou

Dátum: 4. 5. 2021

Vážení občania,
ktorí majú nedoplatky z minulých rokov za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a dodávok pitnej vody aby úhradu vykonali čo najskôr.

Zriadenie vodovodnej prípojky 1

Zriadenie vodovodnej prípojky

Dátum: 31. 3. 2021

Vážení občania,
tu nájdete potrebné informácie a podklady ku zriadeniu vodovodnej prípojky.

Daňové priznanie 1

Daňové priznanie

Dátum: 25. 3. 2021

Vážení občania,
ktorí nepodali priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa do 31.01.2021 a nastali u nich v roku 2020 zmeny, ktoré je potrebné v daňovom priznaní uviesť, nech tak urobia do 31.03.2021

Vodovodné prípojky 1

Vodovodné prípojky

Dátum: 24. 3. 2021

Chceme upozorniť občanov, ktorí ešte nedoniesli alebo neposlali žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod, aby tak čím skôr urobili, aby sme mohli vydať rozhodnutie o povolení pripojenia vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti.

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Dátum: 23. 2. 2021

Vážení občania,
prinášame Vám harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2021.

Upozornenie pre seniorov 1

Upozornenie pre seniorov

Dátum: 15. 2. 2021

Vážení občania,
okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne upozorňuje seniorov na podvodníkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Samosčítanie obyvateľov 1

Samosčítanie obyvateľov

Dátum: 15. 2. 2021

Vážení občania,
dňa 15.2.2021 začína samosčítanie obyvateľov.

Vodovodné prípojky 1

Vodovodné prípojky

Dátum: 15. 12. 2020

Chceme upozorniť občanov, ktorí ešte nedoniesli žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod, aby tak čím skôr urobili, aby sme mohli vydať rozhodnutie o povolení drobnej stavby.

Nová mobilná aplikácia pre občanov 1

Nová mobilná aplikácia pre občanov

Dátum: 4. 12. 2020

Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu!

Polícia upozorňuje 1

Polícia upozorňuje

Dátum: 3. 12. 2020

V súvislosti s vianočnými nákupmi Vám polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní:

prerušená dodávka pitnej vody 1

prerušená dodávka pitnej vody

Dátum: 27. 11. 2020

Vážený občania,
z dôvodu poruchy na obecnom vodovode bude dnes prerušená dodávka pitnej vody.

Zmena úradných hodín obecného úradu 1

Zmena úradných hodín obecného úradu

Dátum: 27. 10. 2020

Vážení občania,
na základe uznesenia vlády SR sa menia otváracie hodiny Obecného úradu v Michalovej.

Sčítanie obyvateľov 1

Sčítanie obyvateľov

Dátum: 22. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.

Stredoslovenské osvetové stredisko 1

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dátum: 19. 10. 2020

Pozrite si program Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici v mesiaci november 2020.

Všetky programové aktivity sa realizujú s dôsledným dodržaním protiepidemiologických opatrení vydaných ÚVZ SR.

Hlásky z MASKy 1

Hlásky z MASKy

Dátum: 19. 10. 2020

Prečítajte si 3. tohtoročné vydanie Spravodaja Partnerstva MP-ČH „HLÁSKY Z MASky“, kde sa dočítate mená víťazov fotografickej súťaže "MASKa v objektíve" a termíny nových súťaží.

komposter

Kompostéry

Dátum: 23. 9. 2020

Žiadame občanov, ktorí si ešte neprevzali kompostéry aby si ich prišli bezodkladne vyzdvihnúť do konca budúceho týždňa spolu s preberacím protokolom, evidenčným číslom na kompostér a príručkou na správne kompostovanie.

V prípade, že do kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu sa nezapoja všetci obyvatelia, obecné zastupiteľstvo bude nútené poplatok za komunálne odpady výrazne zvýšiť, čím budú dotknutí všetci občania.

VODOVODNÉ PRÍPOJKY 1

VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Dátum: 9. 9. 2020

Vážení občania,
upozorňujeme občanov, ktorí si nové vodovodné prípojky, z miesta kde boli vyvedené, umiestnili svojvoľne do vodovodných šácht alebo ich zakopali, že musia tieto prípojky vrátiť na pôvodné miesto, nakoľko je potrebné ich v priebehu tohto týždňa natlakovať a zároveň skontrolovať.
Zajtra v priebehu dňa zástupcovia stavebného úradu obce v rámci ohlasovania drobných stavieb uskutočnia miestne zisťovanie.

Oznam k vodovodným prípojkám 1

Oznam k vodovodným prípojkám

Dátum: 6. 8. 2020

Oznamujeme obyvateľom, ktorí sa chcú pripojiť na nový obecný vodovod aby priniesli potrebné vypísané tlačivá na obecný úrad do 17.8.2020.

povinnosti obce

Zvierací ombudsman

Dátum: 16. 7. 2020

Základné povinnosti obce vo vzťahu ku psom žijúcim na jej území.

Vodomerné šachty

Dátum: 16. 7. 2020

Vážení občania,
na obecnom úrade sú vystavené vodomerné šachty.

Spravodaj

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Dátum: 15. 7. 2020

Prečítajte si aktuálne informácie v spravodaji Partnerstva MP - ČH „HLÁSKY Z MASky“.

02

Využitie biologického odpadu

Dátum: 10. 5. 2020

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť.

Ako využiť biologický odpad? Prečítajte si článok Ministerstva životného prostredia akým spôsobom sa dá využiť biologický odpad v záhrade.

02

Kompostovanie

Dátum: 9. 5. 2020

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti!

Ako správne kompostovať?

02

AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

Dátum: 8. 5. 2020

Prinášame Vám článok s 10 typmi ako neplytvať potravinami, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia.

02

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV

Dátum: 7. 5. 2020

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované.

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 6. 5. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Enviromagazín 1/2020 1

Enviromagazín 1/2020

Dátum: 24. 4. 2020

Dávame do pozornosti odborno-náučný časopis o životnom prostredí Ministerstva životného prostredia SR

Verejná internetová sieť pre obyvateľov a návštevníkov obce Michalová 1

Verejná internetová sieť pre obyvateľov a návštevníkov obce Michalová

Dátum: 10. 3. 2020

Naša obec s finančnou podporou Európskej únie sprístupnila verejnú internetovú sieť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Pripojenie do siete je možné na verejných miestach vo viacerých častiach obce. Stačí si vyhľadať a pripojiť sa na wifi sieť s názvom WiFi4EU.

Harmonogram vývozu odpadu 2020 1

Harmonogram vývozu odpadu 2020

Dátum: 3. 3. 2020

Vážení občania, upriamte prosím Vašu pozornosť na tohtoročný harmonogram vývozu odpadu.

sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

Dátum: 27. 2. 2020

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

Projekt

Dátum: 22. 1. 2020

Michalová - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu

Kompostéry 1

Kompostéry

Dátum: 6. 12. 2019

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej 3

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Dátum: 23. 10. 2019

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Športujeme od útleho veku 1

Športujeme od útleho veku

Dátum: 30. 9. 2019

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

#

Propagácia našej obce v TV JOJ

Dátum: 6. 5. 2019

Vážení občania
prinášame Vám reportáž a informácie od TV JOJ.

Certifikát za rok 2018 2

Certifikát za rok 2018

Dátum: 3. 5. 2019

Vážení občania
O tom, že naša príroda a životné prostredie nám nie je ľahostajné svedčí aj tento certifikát za rok 2018 Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu 77 690 kg je spoločnými silami vytriedený odpad z našej obce. Za túto uvedomelosť a zodpovednosť Vám všetkým ďakujeme.
Veríme, že zodpovedný prístup si nie len zachováme, ale aj rozšírime.

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Dátum: 2. 4. 2019

Zníženie energetickej náročnosti
obecného úradu v Michalovej

#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Dátum: 4. 2. 2019

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc.

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ "  1

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

Dátum: 13. 10. 2017

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ

Zákaz parkovania na chodníkoch 1

Zákaz parkovania na chodníkoch

Dátum: 18. 9. 2017

Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH

Prevádzka multifunkčného ihriska 1

Prevádzka multifunkčného ihriska

Dátum: 2. 8. 2016

Prevádzkové hodiny a spôsob rezervácie plochy multifunkčného ihriska v Michalovej

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová 1

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Dátum: 28. 6. 2016

Vážení občania, v podstránke AKO VYBAVIŤ - POHREB nájdete nové tlačivá potrebné k zmenám vykonávaným v súvislosti s nájmom hrobových miest napr: žiadosť o vloženie urny, potvrdenie o odstránení príslušenstva hrobového miesta a pod....

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:172
TÝŽDEŇ:821
CELKOM:1280703

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 28. 9. 2023
jasná obloha 23 °C 13 °C
jasná obloha, slabý južný vietor
vietorJ, 2.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť38%

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: