Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DEŇ ZEME 2021

Typ: náš tip
Svetový deň zeme si ľudstvo na celom svete pripomína tradične 22.apríla.

Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovali verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie a vyzvali ľudstvo na spoločné úsilie na ochranu Zeme.

Ochrancovia prírody a vedci pri tejto príležitosti pripomínajú, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné  a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je nielen vzácna ale aj krehká a zraniteľná.

O prírode je potrebné nielen hovoriť ale sa  k nej aj ako ľudia správať.

Ochrana životného prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko sme s ním spojení každý deň.

A len na nás záleží, v akom prostredí budeme teraz a o niekoľko rokov my a naše deti žiť.

Vážení občania.

K čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v našej obci, či už v bezprostrednej blízkosti  Vašich rodinných domov alebo na verejných priestranstvách môžete prispieť aj Vy

tým, že 23. a 24. apríla t. j. v piatok a v sobotu sa zapojíte do jarného upratovania.

26.4. t. j. v pondelok na parkovisku pred Pizzeriou bude odstavený veľkokapacitný kontajner, určený na ten druh odpadov, aké sa počas roka v našej obci nezbierajú  a ani nie je možné ich dať do kuka nádob.

Môžu to byť napr. staré koberce, matrace, textil, PVC výrobky, umelohmotné kvetináče, vedrá, poškodené zeleninové prepravky a pod.

Železný odpad a elektroodpad môžete priniesť poverenému pracovníkovi za budovu kultúrneho domu od 26.4. do 29.4.2021 t. j. budúci týždeň v čase od 11:00 hod  do 16:00 hod.

Upozorňujeme Vás , že svojvoľné vyvážanie akéhokoľvek odpadu k futbalovému ihrisku za Uličkou, na breh potoka Rohozná a do lesa je prísne zakázané a bude trestané finančnou pokutou. V prípade, že ste držiteľom odpadu, ktorého sa potrebujete zbaviť, príďte to  oznámiť na obecný úrad, kde Vám poradíme, určíme miesto a spôsob jeho likvidácie.

Z našej obce sa v roku 2020 odviezlo  174 t zmesového komunálneho odpadu na skládku firmy Sekológ do Brezna.

 

Vyzbieralo sa 106t  vyseparovaného odpadu  :

Plasty                                   37

Papier a lepenka                   20

Elektroodpad                        5

sklo                                      34

textil                                      2

kovy                                      8

    Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 39,52% .

Vážení občania,

veríme, že Vašim zodpovedným prístupom k separácii a nakladaním  s odpadmi sa nám podarí z roka na rok zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu a znížiť tým jeho  množstvo uložené na skládku, ktorého cena za tonu je závislá od úrovne /%/ vytriedenia komunálneho odpadu.

Veríme že spoločným úsilím zlepšíme tak kvalitu a čistotu životného prostredia v našej obci.

Je našim prianím , aby sa aj naďalej žilo v nej  lepšie nám – občanom a aby ľudia, ktorí sa do Michalovej radi vracajú prichádzali do čistej.

Pri tejto príležitosti Vás dôrazne žiadame o dôsledné triedenie odpadu podľa poučenia , ktoré Vám bolo doručené do domácností, je zverejnené na stránke obce a nalepené na kontajneroch určených na triedený druh odpadu.

 


Vytvorené: 22. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2021 15:49
Autor: