Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam Úradu verejného zdravotníctva

Typ: ostatné
Od stredy 10. júna sa menia nasledovné opatrenia:
✅ Otvoria sa bary a detské kútiky
✅ Budeme môcť vycestovať do 16 ďalších krajín v zahraničí
✅ Ruší sa povinnosť domácej či štátnej karantény (v prípade 19 povolených krajín)
✅ Otvárajú sa centrá voľného času pre deti
✅ Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v exteriéri
✅ V interiéri (obchody, MHD) ostávajú rúška naďalej povinné
✅ 2-metrový odstup medzi stolmi v prevádzkach sa mení z povinnosti na odporúčanie

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

-detí do 3 rokov veku, -osôb so závažnými poruchami autistického spektra, -vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
-pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, -žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, -žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
-poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
-deti v interiéri materskej školy a jaslí,
-osoby pri výkone športu,
-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
-osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
-detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
-účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
-osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,
-účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
-zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

časne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4591/2020 z 02.06.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva


Vytvorené: 10. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2020 09:59
Autor: