Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNÁMENIE PRE ODBERATEĽOV VODY

Typ: Neprehliadnite
Obec Michalová, ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu, v súlade s § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oznamuje

 

prerušenie alebo obmedzenie dodávok pitnej vody z dôvodu poruchy na 

verejnom vodovode obce Michalová.

 

V tejto súvislosti prosíme o strpenie a pochopenie. Na identifikovaní a odstraňovaní príčiny prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu naši zamestnancami pracujú v medziach technických možností a miestnych podmienok. O čase ukončenia prerušenia alebo obmedzenia dodávok pitnej vody Vás budeme informovať.

Zároveň Vás žiadame, v prípade spozorovania poruchy na verejnom vodovode – úniku (výronu) vody o jeho bezodkladné ohlásenie na obecnom úrade.   

V prípade, že z vyššie uvedeného dôvodu nebude možné trvale zabezpečiť technické požiadavky na dodávku pitnej vody (t.j. množstvo a tlak) Obec Michalová zabezpečí pre dotknutých odberateľov náhradné zásobovanie pitnou vodou výtokovým stojanom umiestneným na verejnom priestranstve alebo v obecnej budove a to v závislosti na poveternostných podmienkach.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Za porozumenie ďakujeme.

 


Vytvorené: 4. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2021 08:06
Autor: