Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

NsP Brezno oznamuje  1

NsP Brezno oznamuje

POZOR !!!
s účinnosťou od 15.02.2019 sú návštevy na oddeleniach NsP Brezno až do odvolania ZAKÁZANÉ. K uvedenému zákazu došlo na základe zvýšeného výskytu ochorení chrípky v regióne Brezno. celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor:
#

Stolnotenisový turnaj predtsviteľov obcí a miest z okresov BBa BR

Obec Nemecká pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu na stolnotenisový turnaj v Nemeckej. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:
#

Voľby prezidenta SR

16.03.2019 celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:
#

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že obnovovať a uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta nachádzajúce sa na miestnom cintoríne v Michalovej a vyberať poplatok za užívanie hrobového miesta budeme na Obecnom úrade v Michalovej v priebehu mesiaca apríl 2019.
celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor:
#

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Informácie pre občanov ... celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
Kalendár podujatí ZO JDS na 1.štvrťrok 2017 1

Kalendár podujatí ZO JDS na 1.štvrťrok 2019

Kalendár podujatí ZO JDS v mesiaci Február celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor:
KURZ OPATROVANIA 1

KURZ OPATROVANIA

Kurz opatrovania celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor:
#

Ľadové kráľovstvo

Pozvánka na Slovenskú verziu rozprávkového muzikálu. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:
Výzva ns odstránenie porastov pod vedením SDD 1

Výzva na odstránenie porastov pod vedením SDD

Vážení občania, v prílohe Vám predkladáme Výzvu na výrub stromov pod vedením . Žiadame Vás, aby ste výzve venovali pozornosť.
Ďakujeme celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
Prestavba Materskej školy Michalová  1

Prestavba Materskej školy Michalová

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,
Európsky fond regionálneho rozvoja
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:
#

Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,
Kohézny fond

celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 1

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Vážení občania,
denne sa na nás obracajú naši obyvatelia so sťažnosťami na preplnené odpadové nádoby na separovaný odpad. V našej obci je dostatočný počet stojísk, avšak je nutné, aby ste pri separácii postupovali zodpovedne a dodržiavali pokyny o separovaní,ktoré Vám boli doručené do domácností. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Voľný pohyb psov  1

Voľný pohyb psov

Platné VZN obce Michalová č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov(ďalej len VZN č. 1/2015) je v obci prísne zakázaný voľný pohyb psov. celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor:
Zber plastov  1

Zber plastov

Vážení občania,
Zber plastov sa v našej obci uskutočňuje každú druhú stredu (v párnych týždňoch). celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Správne triedenie odpadu 1

Správne triedenie odpadu

Vážení občania, predkladáme Vám informačný leták k správnemu triedeniu odpadu. Viac sa dočítate v plagáte .
celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:
Centrum právnej pomoci 1

Centrum právnej pomoci

Vážení občania, občas sa nám stáva, že obec žiadate o pomoc pri riešení rôznych situácií. Vzhľadom k tomu, že mnohokrát sa to týka právneho poradenstva. Uvedené poradenstvo poskytuje Centrum právnej poradne . celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom  1

Stránkové hodiny pre konzultáciu s dopravným inžinierom

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne informuje: celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Zákaz parkovania na chodníkoch 1

Zákaz parkovania na chodníkoch

Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:
Prevádzka multifunkčného ihriska  1

Prevádzka multifunkčného ihriska

Prevádzkové hodiny a spôsob rezervácie plochy multifunkčného ihriska v Michalovej celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:
Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová  1

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Vážení občania, v podstránke AKO VYBAVIŤ - POHREB nájdete nové tlačivá potrebné k zmenám vykonávaným v súvislosti s nájmom hrobových miest napr: žiadosť o vloženie urny, potvrdenie o odstránení príslušenstva hrobového miesta a pod.... celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor: